Utgangspunktet for arbeidet som gjøres i tjenesten er tilknyttet Lov om Helse- og omsorgstjenester i kommunene. Gjennom rådgivning, veiledning eller øvrige hjelpetiltak settes det fokus på å bistå brukeren til økt mestring av utfordringer i eget liv.

Tjenesten gir ulike hjelpetilbud til personer over 18 år i form av individuell oppfølging og gruppetilbud og samarbeider blant annet med spesialisthelsetjenesten, fastleger, NAV, Frisklivssentralen og ulike organisasjoner.

Om oss

Rus- og psykisk helsetjenesten består av en tverrfaglig sammensatt gruppe med bred kompetanse.

Vi gir tilbud om kartlegging av ressurser og behov, og utarbeide målsetting for:

 • oppfølging
 • Individuelle samtaler
 • Oppfølging i hjemmet
 • Koordinering av tjenester og utarbeiding av Individuell Plan
 • Veiledning og rådgivning
 • Sosial aktivitet
 • Fysisk aktivitet
 • Ulike gruppetilbud
 • Innsøking til institusjon for rusbehandling
 • Oppførlging under- og etter behandling
 • Pårørende arbeid

Søknad om tjeneste sendes Tildelingskontoret, boks 93, 8201

Søknadskjema Rus- og psykiskhelestjeneste - Søknadsskjema.pdf

Postveien 3

POSTVN. 3  Er et lavterskeltilbud for personer med rusmiddelavhengighet og her er det mulighet for sosialt samvær og et enkelt måltid

Helsestasjon for rusmiddelavhengige tilbyr:

 • Ernæringsveiledning
 • Smitevern
 • Urinprøvetaking