Om oss

Rus- og psykisk helsetjenesten består av en tverrfaglig sammensatt gruppe med bred kompetanse.

Vi gir tilbud om kartlegging av ressurser og behov, og utarbeide målsetting for:

 • oppfølging
 • Individuelle samtaler
 • Oppfølging i hjemmet
 • Koordinering av tjenester og utarbeiding av Individuell Plan
 • Veiledning og rådgivning
 • Sosial aktivitet
 • Fysisk aktivitet
 • Ulike gruppetilbud
 • Innsøking til institusjon for rusbehandling
 • Oppførlging under- og etter behandling
 • Pårørende arbeid

Søknad om tjeneste sendes Tildelingskontoret, boks 93, 8201

Søknadskjema Rus- og psykiskhelestjeneste - Søknadsskjema.pdf 

Postveien 3

POSTVN. 3  Er et lavterskeltilbud for personer med rusmiddelavhengighet og her er det mulighet for sosialt samvær og et enkelt måltid

Helsestasjon for rusmiddelavhengige tilbyr:

 • Ernæringsveiledning
 • Smitevern
 • Urinprøvetaking