Hvem er vi?

Ann Iren Kårtveit

Ann Iren er spesialist i barn og ungdomsfysioterapi. Hun har i tillegg kompetanse innenfor svangerskaps – og bekkenrelaterte plager, medisinsk treningsterapi og forebygging og behandling av idrettsskader.

Telefon: 94 82 87 26

E-post:  ann.iren.kartveit@fauske.kommune.no

Kontorsted: Rehabilitering og mestringsavdeling, Helsetunet 1.

 

Kenneth Pedersen Laumann

Tlf.nr. 48118869

E-post: Kenneth.laumann@fauske.kommune.no

Kenneth er spesialist i nevrofysioterapi. Han har kontorsted på Helsetunet, og jobber spesielt med barn i skolealder. 

 

Hva gjør fysioterapeuten?

Vi kartlegger og følger opp barn og unge i aldersgruppen 0 til 18 år med ulike utfordringer innen bevegelse og aktivitet.

Vi er en del av helsestasjon og skolehelsetjenesten og samarbeider tett med andre i kommunen ved behov. Vi kan også samarbeide med sykehus og spesialisthelsetjeneste når det er nødvendig.

 

Fysioterapi på helsestasjon:  

På helsestasjonen har vi 4 ukers og 4 månedersgruppe sammen med helsesykepleier, som en del helsestasjonsprogrammet. Vi har timer annenhver onsdag for individuell oppfølging/veiledning på helsestasjonen.

 

Fysioterapi i skolehelsetjenesten: 

Vi bidrar i skolen med kunnskap om barns motorikk, og hjelper skolen med å tilrettelegge for elever som har spesielle behov.

 

Hjelpemidler: 

Fysioterapeuten samarbeider med ergoterapitjenesten rundt barn og unge. Vi følger opp barna der de er i hverdagen.

Enkelte barn og unge har behov for aktivitetshjelpemidler på grunn av ulike funksjonsnedsettelser. Disse hjelpemidlene må søkes om, og sakene har ofte lang behandlingstid hos NAV Hjelpemiddelsentralen.

Ved behov for aktivitetshjelpemidler som er sesongbasert, bør disse søkes om til tjenesten ca. 6 måneder før det er tenkt at hjelpemiddelet skal tas i bruk. Det vil si at aktivitetshjelpemidler til vår/ sommerbruk bør søkes om rundt juletider, og aktivitetshjelpemidler til vinterbruk bør søkes om på sensommer/ tidlig høst.

For hjelp i forbindelse med søknad om hjelpemidler kontakt ergoterapitjenesten på tlf 75604932 eller en av oss fysioterapeutene.

 

Du kan lese mer om fysioterapi for barn og unge HER

Hvordan komme i kontakt med fysioterapeuten?

Du trenger ikke rekvisisjon fra lege hvis du ønsker barnet ditt vurdert hos fysioterapeut. Du som foresatt kan ta direkte kontakt med oss eller be skole, barnehage eller helsesykepleier om hjelp.

Kontaktskjema til skriftlig henvendelse finner du HER

Våre tjenester er gratis. 

Aktuelt

Fysioterapitjenesten har grupper i basseng for barn med spesielle behov i barnehage og skole. Tilbudet kan variere, kontakt oss for nærmere informasjon. 

Vi samarbeider også med Frisklivssentralen i Fauske kommune om gruppetilbud for barn i grunnskolen med tilpasset aktivitet og treningstilbud.