Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Om du har behov for fysikalsk behandling, kan du kontakte følgende fysioterapeuter med driftsavtale i Fauske kommune

Hanne Pettersen Bjørnstad
Mob: 90 68 11 87
Besøksadresse: Sjøgata 56, 8200 Fauske
Postadresse: Haubakken 1, 8209 Fauske

Kompetanseområde:

 • Spesialisering innenfor kreft og komplett fysikalsk lymfeødembehandling                                                                                                                                     
 • Rehabilitering før og etter operasjoner skulder, hofte, kne, ankel 
 • Idrettsmedisin: akutte skader og belasningsskader
 • Muskel og skjelett plager
 • Gruppe: Terapibasseng og aktiv A (artrose skole)

 

   

Beate Amundsen  
Tlf: 94 05 28 50 
Besøksadresse: Sjøgata 56, 8200 Fauske
Postadresse: Lillemarkveien 7, 8206 Fauske

Kompetanseområde:

 • Fysioterapi voksne over 18 år
 • Vestibulære sykdommer (krystallsyken (BPPV), vestibularisnevritt, langvarig svimmelhetsproblematikk (PPPS/PPPD) og andre.         
 • Generelle muskel- og skjelettplager, som skulder-/rygg-/hofte-/knesmerter.                                                                                              
 • Rehabilitering ifm. planlagte inngrep, akutte skader og belastningsskader (brudd, proteser, muskelskader, rupturer, ulike inngrep i ledd etc).
 • Aktiv A og artroseskole for deg med hofte- og/eller kneleddsartrose.
 • Andre artroser som f.eks. skulder og ankel.
 • Generell ortopedi.
 • Osteoporose.
 • Revmatologi.

Medlem av Otonevrologisk Forening, Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe og Norsk Fysioterapeut Forbund.

 

Lars Inge Strømsnes:
Tlf: 90 65 52 59
Besøksadresse: Sjøgata 56, 8200 Fauske

Kompetanseområdet:

 • Muskel/skjelettplager
 • ​Ortopedi, OMN
 • Trykkbølgebehandling

 

Elisabeth Haugland 
Tlf. 91 86 84 54
Besdøksadresse: Valnesfjord Helse- og sosialsenter, Trivselsveien 8233 Valnesfjord

Kompetanseområde:

 • muskel/skjelettplager
 • neurologi
 • ortopedi
 • reumataologi

 

   

Klip Fysio/manuellterapi 
Tlf. 91 89 30 53

Besøksadresse: Sjøgata 74 (Amfi - inngang fra Storgata), Fauske

Kompetanseområde:
Manuellterapeut med primærkontaktstatus. Spesialist på muskel-/skjelettsystemet. Ultralyddiagnostikk.

 • Pasienter kan gå direkte til manuellterapeut, trenger ikke henvisning
 • Manuellterapeuter kan rekvirere MR / røntgen mv., henvise til spesialisttjeneste og fysioterapeut, samt sykemelde.
 • Pasienten betaler kun egenandel etter fastsatte takster.

 

Kommunale fysioterapeuter voksne/eldre

De kommunalt ansatte fysioterapeutene har følgende ansvarsområder:

Kommunale institusjoner

Frisklivssentralen

Buen

Hverdagsrehabilitering

Forebyggende arbeid

 

I tillegg yter vi fysioterapitjenester til brukere med sammensatte problemstillinger og/eller behov for koordinerte helsetjenester.

 

Kontaktinformasjon til de kommunalt ansatte fysioterapeutene:
Kontortelefon: 75 60 49 29 
Besøksadresse: Helsetunet 2, kjelleretasje        

 

Einar Bredesen -  Fysioterapi voksne/eldre, Hverdagsrehabilitering, basseng og Nevrogrupper    
Mob: 94862519 
Mail: einar.bredesen@fauske.kommune.no

 

Emilie Jansdatter Moan - Fysioterapi voksne/eldre, kommunale institusjoner, ridefysioterapi  
Mob: 91138754
Mail: emilie.moan@fauske.kommune.no

 

Emilie Alver Okkenhaug - Fysioterapi voksne/eldre, Friskliv, fallforebygging 
Mob: 47686597 
Mail: emilie.okkenhaug@fauske.kommune.no

 

Thomas Sundheim - Fysioterapi voksne/eldre, Buen korttidsavdeling
Mob: 94059578
Mail: thomas.sundheim@fauske.kommune.no

Kommunale fysioterapeuter barn/unge

Kenneth L Pedersen   - Barne- og ungdomsfysioterapi
Mob: 48 11 88 69
Mail: kenneth.laumann@fauske.kommune.no

 

Ann Iren Kårtveit - Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi
Tlf: 94 82 87 26
Mail: ann.iren.kartveit@faske.kommune.no

Kompetanseområde:

 • Medisinsk trenings terapi. Ortopedi. Forebygging og behandling av idrettsskader

 • Svangerskaps- og bekkenrelaterte plager

 • Medlem av faggrupper for Barn- og ungdomsfysioterapi og/av faggrupper for Idrettsfysioterapi

se HER om du ønsker mer informasjon om fysioterapi for barn og unge.

Ridefysioterapi

Ridefysioterapi

OBS: Vi har per tiden ikke tilbud om ridefysioterapi, men håper på å få tilbudet på plass igjen i løpet av 2024.

Ridefysioterapi (terapiridning hos fysioterapeut)

 

Hva er ridefysioterapi:

Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien der fysioterapeuten bruker hest som virkemiddel.

Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for å trene opp balanse, styrke muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur, og kan stimulere til en mer oppreist stilling. Behandlingsformen stimulerer konsentrasjonsevnen og sosial tilpasning og er ikke minst lystbetont. Terapien er godt dokumentert og utøves i dag over hele verden som en verdifull behandlingsmetode både innen somatisk og psykiatrisk behandling.

 

Hvem har behov for ridefysioterapi:

Målgruppen er personer som har behov for fysioterapi på grunn av en medfødt eller ervervet sykdom/ funksjonshemning som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordinasjonsvansker.

Eksempler på personer som har nytte av ridefysioterapi er personer med CP, MS, lammelser, hjerneskader etter slag og ulykker, blinde, hørselshemmede, personer med forsinket motorikk, psykisk utviklingshemmede og psykisk syke.

 

Hvordan får jeg ridefysioterapi som behandling:

Ridefysioterapi krever henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Henvisningen gjelder pr. kalenderår og gir rett på 30 behandlinger. Dersom det er behov kan har man rett til drosje til behandlingen.

Ridefysioterapitilbudet i Fauske kommune gis i små grupper, ledet av Emilie Jansdatter Moan, som har godkjent videreutdannelse i ridefysioterapi gjennom Norsk Fysioterapeutforbund. Tilbudet gis i samarbeid med Hest i Nord, Stall Elverhøy. Hestesportsenteret er godkjent av kommunelegen til dette formålet.

 

For kontakt/ytterligere informasjon:

Emilie Jansdatter Moan Tlf: 756 04 929 / 91138754

emilie.moan@fauske.kommune.no