Varsel sendes i løpet av desember til eierrepresentant, regningsmottaker eller kontaktperson med tilknytning til eiendommen. Det blir sendt på SMS til din mobiltelefon for deg som har registrert ditt mobilnummer eller du som har registrert deg i offentlige registre. SMS kommer fra et 16-sifret telefonnummer. 

Registrering av vannmåleravlesning på SMS

Du svarer enkelt på smsen med å skrive inn målerstanden, for eksempel 249. Nuller foran trenger du ikke ta med. Husk at ingen tall bak komma skal være med. Skriver du noe annet, for eksempel adresse, dato eller navn, vil avlesningen ikke bli godtatt av programmet som tar imot avlesningene. Hvis du skriver feil, kan du sende inn melding på nytt med rett målerstand. Det er siste avlesning som er gjeldende for avregning. 

Når du leser av måleren:

  • Ikke ta med røde tall.
  • Ikke ta med tall bak komma
  • Ingen bokstaver i meldingen

Etter sendt melding vil du motta bekreftelse med forbruk siden siste avlesning. Hvis du får tilbakemelding om feil ved avlesning, kan du sende melding på nytt med riktig informasjon. 

Registrering av vannmåleravlesning via Internett eller per post

Hvis du ikke har mulighet til å lese av vannmåler på sms vil du få tilsendt et avlesningskort i posten. Bruk koden du har fått på avlesningskortet og registrer målerstanden, samt ditt mobilnummer på www.leseav.no. Du kan eventuelt returnere svarslippen per post:

Fauske kommune

Postboks 93

8201 Fauske

Har du mottatt varsel på feil mobilnummer?

Hvis du har mottatt en SMS som du mener er sendt til feil nummer skal du ikke svare på denne. Abonnenter som ikke har svart på SMS vil motta avlesningskort i posten og riktig mobilnummer kan da meldes inn sammen med avlest stand.