Fauske kommune var en av de første kommunene i Norge som i 2010 vedtok å anlegge LED - lysarmaturer ved nyanlegg. I dag har kommunen ca. 600 gatelyspunkt med LED-lys. Denne teknologien er svært energibesparende og i tillegg betydelig billigere å drifte pga. lang levetid. I tillegg gir lysbildet et svært godt resultat.

Pærebytterunden foretas årlig i løpet av høsten. Hvis hele strekk med gatelys blir mørklagt pga. teknisk feil blir disse mangler utbedret fortløpende.

Ved sterk vind er det ofte driftsbrudd av gatelys der disse har strømforsyning via luftspenn. Disse avbruddene skyldes i stor grad at trær og busker har vokst seg nær strømførende luftspenn og dermed kutter strømnettet til gatelysene. Huseiere/beboere anmodes derfor til å vedlikeholde sine trær/busker slik at disse ikke kommer i berøring av luftspenn. Hvis av ulike grunner ikke er mulig for den enkelte huseie å utføre beskjeringen kan enhet VVA kontaktes for å eventuelt bidra med hjelp.