SMS-varsling - Befolkningsvarsel

Hva er befolkningsvarsel?

Fauske kommune benytter seg av varslingssystemet UMS for å varsle sine innbyggere. Gjennom UMS kan vi kontakte varsle innbyggerne om kritiske hendelser, via mobiltelefon eller fasttelefon - raskt og effektivt! Det kan handle om stenging av vann, eller andre hendelser som gasslekkasjer, flom og skogbrann. 

Ved planlagte hendelser er dette et verktøy som gir kommunen en presis varsling - både på tid og sted.

- Etter tre år med erfaring ser vi at dette systemet fungerer veldig bra. Varslingen har vært i bruk rundt 140 ganger siden vi tok det i bruk 2015. Det sparer oss for mye tid, og de berørte får presis varsling. Frank Zahl som er enhetsleder hos Vei, vann og avløp (VVA).

- Ordningen er spesielt nyttig ved akutte hendelser der vi må nå de berørte innbyggerne raskt. Regelen er enkel – hvis du ikke mottar varsling så gjelder ikke dette deg og din husstand. Unntaket er de som har hemmelig nummer, sier Zahl.

SMS-meldingen går til alle medlemmer over 16 år - med adresse i den aktuelle husstand. Adresser hentes fra Folkeregisteret/offentlige registre.

 

Ofte stilte spørsmål

Hvem fikk denne varslingen?

- Alle som mistet eller sto i fare for å miste vannet mens reparasjonen pågikk.

Hva med de som kun har fasttelefon?

- De blir oppringt av en «robot», som leser opp den samme meldingen som ble sendt på mobil.

Hvordan vet dere at den enkelte husstand har fått varsel?

- Programmet som styrer dette, viser oss en oversikt over hvem som har lest meldingen.

Hva med de som har hemmelig telefonnummer?

- For å få meldingen må de alliere seg med naboer, familie eller andre som kan ta imot og formidle beskjeden. Ellers henviser vi folk til vår «røde SMS-knapp» på hjemmesiden/førstesiden. Der kan alle gå inn og sjekke hva slags oppføringer som finnes på den enkelte adresse.

Kan jeg få varsel for et familiemedlem som er mye borte, eller kanskje ikke er så god med mobiltelefon? 

- Ja, da kan du gå inn på nettet og søke opp UMS

- Der kan du skrive inn nødvendige adresser og telefonnummer.

Hva med bygninger der det ikke bor folk, som skoler, barnehager, legesenter og bedrifter i området?

- I kommunens beredskapsplan har vi ei liste over sårbare og kritiske abonnenter. De vil bli ringt opp av oss.

UMS står for Unified Messaging Systems