Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppmåling

Kommunen måler opp eksisterende grenser og setter ned grensemerker for nye grenser i en oppmålingsforretning.

Oppmålingsforretning må rekvireres skriftlig (bestilles) av grunneier. Oppmålingsforretning for fradeling av ny eiendom, arealoverføring og uteareal for seksjoner kan bare utføres etter grunneier har søkt om fradeling og kommunen har gitt tillatelse. Grensejustering og klarlegging av grense rekvireres (bestilles) direkte av grunneier.

Partene varsles på forhånd om når tid oppmålingsforretningen skal foregå. Varsel om oppmålingsforretning sendes ut skriftlig 14 dager før forretningsdatoen, hvis ikke annet er avtalt med alle parter.