Fagdag for skogeiere 28. april

28. april arrangerte Fauske kommune fagdag for skogeiere og andre som har interesse i skogbruk- og skjøtsel. Det ble et svært godt oppmøte og det er gledelig at så mange tok seg turen. Fauske kommune v/skogbruksrådgiver Øyvind Nystadbakk vil også takke Magne Pedersen v/Salten skogservice for å stille med presentasjon på svært kort varsel.

HER kan du finne redigert presentasjon fra kvelden og HER kan dere gi tilbakemelding på opplegget.