Fagdag for skogeiere 2024

Det tas sikte på å arrangere fagdager for skogeiere/skogbrukere også i 2024. Nærmere informasjon kommer.