Om kurset

Det å være foreldre og å skulle forstå og støtte barna våre på best mulig måte, kan til tider være frustrerende og utfordrende. Foreldreveiledningskurset i Trygghetssirkelen (Circle of Security) kan gi foreldre ulike verktøy til å bedre forstå barnas behov, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Trygghetssirkelen er baser på flere tiår med forskning på tilknytning og hvordan foreldre-barn-relasjoner kan støttes og styrkes.

 

Mål med kurset

Kurset skal bevisstgjøre samspillet mellom barn og foreldre, der fokuset er å være god nok i foreldrerollen. Målet er å styrke foreldrene til å se barnets signaler og behov. Alle barn har et grunnleggende behov for å vokse opp i trygge rammer, som kan være med på at de står sterkere rustet til å møte utfordringer senere i livet.

 

Etter endt kurs får deltakerne kursattest som viser at man har gjennomført COS Parenting.

 

Oppstart

17.oktober kl. 17:00 -19:00 på Familiens Hus.

 

Kurset går over 8 uker, hver tirsdag fra 17.oktober til 5.desember.

 

Påmelding

Påmelding til Ellinor Ehrnberg på telefon 90528666 innen 13.oktober. Max. 10 deltakere. Her gjelder «første mann til mølla prinsippet».

Carina Jacobsen og Ellinor Ehrnberg er kursholdere.

 

Linker:

https://www.circleofsecurityinternational.com/

https://www.folkom.no/barn