Ring oss og spør!

Ring og spør om du er usikker. Vi er her for å hjelpe deg! Sammen kan vi finne ut hvilken hjelp du trenger. I mange tilfeller vil vi kunne hjelpe deg på telefonen, slik at du slipper å reise til legevakten.

Når du ringer legevakten blir du ofte spurt om

 • temperatur
 • medisinbruk
 • allergier
 • annen sykdom, kronisk sykdom

Hvem møter deg på legevakten?

Legevakten er bemannet med en sykepleier og en lege. Når du ringer legevakten møter du en sykepleier som vurderer din tilstand etter tre «hastegrader»

 • AKUTT - Ingen ventetid 
  Melder du en livstruende skade eller tilstand over telefon, får du akutthjelp uten ventetid.
 • HASTER - Hjelpes så fort som mulig 
  Gjelder skader og tilstander som gir store plager.
 • VANLIG - Kan vente 
  Mindre alvorlige skader og tilstander behandles når det er ledig kapasitet. På det travleste kan det være opptil flere timers ventetid. Ring derfor legevakten på forhånd og skaff deg en timeavtale. Din faste lege har mulighet til videre oppfølgning og kontroll. Allmennlegene har avsatt noe tid til behandling av akutte skader og sykdommer i sin kontortid.

Om natten er legevakten kun for de mest alvorlig syke og skadde pasientene.

Riktig bruk av legevakten

Kontakt legevakten ved:

 • akutt sykdom eller alvorlig forverring av sykdom
 • sterke smerter i bryst eller magen
 • alvorlige pusteproblemer
 • skader som trenger legehjelp (kutt må syes inne 6 timer)
 • mistanke om kompikasjoner i svangerskapet
 • alvorlig sykdom hos barn/spebarn
 • alvorlig psykisk sykdom som trenger akutt hjelp

 

Kontakt ikke legevakten - men henvend deg til din fastlege ved:

 • førkjølelse og influensalignende sykdom
 • øreverk og øyekatarr
 • spørsmål om bronkitt og hoste
 • feber hos barn når det ikke er mistanke om alvorlig sykdom
 • ved behov for sykemelding
 • fornyelse av resept
 • sykdom over flere dager uten forverring

Vanedannende medisniner skrives ikke ut ved legevakten

Dersom du må vente

er det fordi andre trenger hjelp først

På legevakten må vi prioritere de sykeste først
Pågangen varierer, og legen kan også bli kalt til akutte tjenester. Derfor kan vi bare gi deg veiledende timeavtale

Betaling på legevakten

Legevakten krever betaling etter faste takster. Dersom du betaler med kort unngår du fakturagebyr

I noen tilfeller kan du få refundert transportutgifter, avhengig av hvor alvorlig tilstanden din er

Husk å ta med eventuelt frikort

Telefonrådgivning er gratis

Overgrepsmottak

Ved Bodø legevakt  har vi et eget akuttmottak for deg som har vært utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner.

Du kan kontakte mottaket enten på telefon 116117, via politiet eller via krisesenteret - https://bodo.kommune.no/Krisesenteret

E-post: legevakta@bodo.kommune.no