Frivillig eldre dame leser i bok sammen med jente.
Frivillig dame leser i bok sammen med jente.

Hva er Home-start?

Home-Start Familiekontakten er

 • et tilbud om hjelp og støtte til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. 
 • Familiene kan få gratis hjelp og støtte 2-4 timer, én gang i uken i opptil et halvt år.
 • Programmet er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Familiekontaktene er frivillige.

 

Studier og Forskningsrapporter om Home-Start:

2020: «Å ha noen er den store forskjellen»:

2017: «Hvordan opplever og beskriver mødre det å ha mottatt støtte fra Home-Start Familiekontakten».

 

Dersom du ønsker å vite mer om Home-start, kan du besøke Home-start Norge sin hjemmeside. Den finner du ved å trykke HER

Hva kan Home-start familiekontakten bidra med?

Det er gode, men travle hverdager med småbarn i hjemmet. Av og til er det bare de små forskjellene som gjør at vi mestrer hverdagen bedre. Ideen bak Home-Start er at familien har behov for en likeverdig person, som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med familien. Familiekontakten er en voksen støttespiller som har tid til å lytte, avlaste med barna og gi oppmuntring i hverdagen. Familiene definerer selv hva de trenger støtte til. De frivillige (familiekontaktene) må delta på forberedelseskurs og levere politiattest før de kan besøke en familie.

En familiekontakt fra Home-Start kan gi hjelp og støtte til familier som:

 • har behov for avlastning.
 • har ingen eller lite sosialt nettverk.
 • har behov for en voksen person som har tid til å lytte og støtte deg i foreldrerollen.
 • har barn med nedsatt funksjonsevne, er kronisk syke eller urolige.
 • har en periode i livet som er utfordrende på en eller annen måte.

 

En kort filmsnutt om Home-Start Familiekontakten: https://www.youtube.com/watch?v=_XT7D-ijMDA

homestart2

Vil du bli familiekontakt?

De frivillige i Home-Start Familiekontakten blir omtalt som familiekontakter.

Vil du bli familiekontakt og bidra til å støtte en småbarnsfamilie i en sårbar fase?

 

Hva kreves for å bli familiekontakt?

 • Du har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeide med barn.
 • Du har tid og lyst til å besøke en familie 2-4 timer pr. uke, i en avtalt periode.
 • Du er en ansvarsfull og lyttende person.
 • Du ønsker å gi av din tid som frivillig, til noen som trenger deg.
 • Du må fremlegge politiattest.
 • Du må skrive under på taushetserklæring.
 • Du må gjennomføre et forberedelseskurs.

 

Temaer på forberedelseskurset:

 • Informasjon om Home-Start Familiekontakten
 • Verdier og holdninger
 • Hjemmebesøk
 • Taushetsplikt
 • Familieliv
 • Kommunikasjon
 • Engasjement og grenser som frivillig

 

Hvem kan være familiekontakt?

Det er stor spredning i bakgrunn og alder blant familiekontaktene. Fellestrekket er at de har tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig. De aller fleste familiekontaktene er i arbeid, noen arbeider deltid eller er pensjonister.

 

Hvis du kunne tenke å bidra som familiekontakt, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat med kommunens koordinator. 


To korte film om hva en frivillig familiekontakt er:

Informasjonsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=rYJLMmFxOQQ

Familiekontakt Mildrid: https://www.youtube.com/watch?v=dw1wNpf50No&t=21s