Om oss

Bruk av tjenesten er GRATIS

Søke og levere hjelpemidler som kommer fra hjelpemiddelsentralen

Enkle reparasjoner/montering og tilpassing av hjelpemidlene

Oppføling i forbindelse med utlevering av høre apparater og tilbehør

Opplæring og veiledning både for brukere og hjelpe personell

 

Hva kan brukeren vente av oss?

Hva kan brukeren vente av oss?

At tjenesten utøves i samsvar med lover og forskrifter

At det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt

Ventetiden skal ikke overstige 4 uker

Dersom behov tilsier at oppføling haster, skal den ikke overstige ei uke

Det tas direkte kontakt med brukeren for avtale

Det gis beskjed dersom en avtale ikke kan overholdes fra vår side

Hva forventes av bruker?

At du tar kontakt ved behov for noen av våre tjenester

At du møter til avtalt tid eller er tilstede hjemme hvis avtalen er hjemmebesøk

At du ringer å gjør avtaler om henting/levering av hjelpemidler

At du tar godt vare på hjelpemidlene som du får låne

At du gir beskjed dersom avtalen ikke kan overholdes og at du selv er ansvarlig for avtale om ny tid

At du setter deg inn i bruken av hjelpemidlene som er tildelt deg