Kontakt SFO

Fauske kommune bruker kommunikasjonsplattformen IST direkte for meldinger og beskjeder mellom hjem og SFO. Det skal ikke skrives sensitiv informasjon på kommunikasjonsplattformen. Foresatte logger seg på kommunikasjonsplattformen med MinID.  

IST direkte finner du her.

IST direkte brukes blant annet til å opprette gå-hjem-avtaler, opprette lekeavtaler, lese nyheter fra SFO, vedlikeholde kontaktopplysninger, registrere sykt barn, sende meldinger til SFO, opprette kontaktpersoner og registrere timeplan for ditt barn på SFO.

Søke, si opp eller endre plass og personopplysninger

Fauske kommune bruker søkeportal for søknad om SFO plass, oppsigelse eller endring. Søknadsportalen finner du her.

Pris

Fauske kommune har vedtatt endrede tilbudstyper og satser på SFO fra 01.01.2020. De nye satsene er:

Sats 1:   fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker kr 830,- pr mnd inkl. mat (Sats = 760,- mat = 70,-)

Sats 2:   fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker kr 1600,- pr mnd inkl. mat (sats = 1470,- mat = 130,-)

Sats 3:   fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker kr 2220,- pr mnd inkl. mat (sats =2050,- mat = 170,-)

For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager

For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene legges fast gjennom skoleåret. Slik at SFO kan bemanne ut fra antall påmeldte barn.  Fast turnus kan gjennomsnittsberegnes. Turnusen må ligge fast gjennom hele året. Timer som ikke er benyttet kan ikke spares opp. Timer og turnus skal registeres som timeplan i IST direkte av foresatte.

Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager (også sommer SFO), når SFO holder åpent fra 06.01.2020.

Sats 4:   hel dag skolefrie dager kr 218 pr dag inkl. mat (sats = 200,- mat = 18,-)

Sats 5:   hel uke sammenhengende skolefrie dager kr 890 pr uke inkl. mat (sats = 800,- mat = 90,-)

Skolefrie dager og sommer SFO

Det gis SFO-tilbud ved den enkelte skole fra skoleårets start og frem til skoleårets slutt. SFO tilbudet gis på hverdager, mandag til fredag. På skolefri dager i perioden kan det gis et samordnet SFO tilbud.

SFO tilbudet er stengt i uke 29, 30, 31 og 32. De øvrige sommerukene mellom skoleårets slutt og start på nytt skoleår gis det tilbud om SFO.

Det er egen påmelding til alle skolefrie dager og egne betalingssatser for benyttelse av tilbudet. Påmelding gjøres i IST direkte

Plasstyper på SFO

Fauske kommune har vedtatt endrede tilbudstyper og satser på SFO fra 01.01.2020. De nye satsene er:

Sats 1:   fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker

Sats 2:   fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker

Sats 3:   fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker

For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager

For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene legges fast gjennom skoleåret. Fast turnus kan gjennomsnittsberegnes. Turnusen må ligge fast gjennom hele året. Timer som ikke er benyttet kan ikke spares opp.

Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager (også sommer SFO), når SFO holder åpent fra 06.01.2020.

Sats 4:   hel dag skolefrie dager

Sats 5:   hel uke sammenhengende skolefrie dager

 Påmelding til skolefrie dager gjøres i IST direkte. Informasjon om påmelding sendes ut av SFO leder.

Søknad om redusert foreldrebetaling på SFO fra skoleåret 2020-21

Fra høsten 2020 innfører regjeringen en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, slik at foreldrebetalingen for et heltidstilbud i SFO på 1.-2.trinn maksimalt skal utgjøre 6% av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt (ref. Meld. St. 6 (2019-2020) pkt. 8.3 Moderasjonsordninger).

Mer informasjon om hvordan du søker vil komme.