Hvem kan delta?

For å delta på våre tilbud må det søkes tildelingskontoret Pleie og omsorgstjenester – søknad, som kan gi vedtak. Tilbudet gis etter kartlegging av behov.

Tildelingskontoret, telefon 756 04 100 (telefontid tirsdag og torsdag 10.00 - 14.00), tildelingskontoret@fauske.kommune.no

Om tilbudet

dagsenter for hjemmeboende eldre (også for slagrammede)

dagsenter for eldre hjemmeboende i Valnesfjord (1 x pr mnd)

dagtilbud/tur for hjemmeboende eldre i Sulitjelma (1 x pr mnd)

dagsenter for hjemmeboende personer med demens

tilstelninger (f.eks. fester) og turer

 

Aktivitet består bl.a. av trim, sosialt samvær, måltider (spise i lag), spill, samhold, trivsel og nye bekjentskaper.

Avdelingen har egen buss som er sentral i driften av avdelingen. Brukerne blir hentet og kjørt hjem.

 

Hvem er vi?

Avdelingen har 6 ansatte i 4,37 årsverk:

Margrete Djupvik - avdelingsleder

Dorthea Brandbo

Mona Strømhaug Løkås

Stina Ramseng

Kirsti Hansen 

Kristin Kristensen 

 

 

 

Finn oss på facebook

Vi  har siden Solstua dagsenter på facebook:  Der deler vi mye av vår aktivitet.