Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021

Det er utarbeidet en plan for skogsveier i Fauske kommune. Formålet med hovedplanen for skogsveier er å få en samlet oversikt over hvor i kommunens skogområder det kan være aktuelt å bygge nye skogsveier eller å ruste opp eksisterende skogsveier til en bedre veistandard.

HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER

HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER - UTSKRIFT AV MØTEBOK

Vedtatt i kommunestyret 10.05.2012