Målsetninger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2018 - 2020

Målsetninger for hjorteviltforvaltningen er en forvaltningsplan utarbeidet av viltforvaltningen i kommunen. Planen er utarbeidet på bakgrunn av data fra Hjorteviltregisteret, i tillegg til lokalkunnskap. Planen skal være et styringsverktøy for forvaltning av hjortevilt (elgbestanden) for perioden 2018-2020.

Målsettninger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2018-2020.pdf

Lovverk

- Naturmangfoldloven
- Viltloven 
- Skogbruksloven 
- Fjelloven 
- Dyrevelferdsloven 

Hjorteviltportalen har mye nyttig informasjon. Følg DENNE lenken for å se mer relevant lovverk.