Den kulturelle skolesekken i Nordland

Informasjon om produksjon og aktivitet som gjelder skolene i Fauske finner du på hjemmesidene til den kulturelle skolesekken i Nordland

Programmet presenteres her i alle sine detaljer, med turneplan og programinformasjon.