Våre tjenester er:

Startlån – som er et virkemiddel fra Husbanken. Denne ordningen er behovsprøvd. Startlån må søkes elektronisk, søknadsskjema finner du her: (SØKNADSSKJEMA STARTLÅN)

Bostøtte – dette er også et virkemiddel fra Husbanken. Dette er en rettighetsordning der alle søknader skal behandles innen gitte frister. Bostøtte må søkes elektronisk, søknadsskjema finner du her: (SØKNADSSKJEMA BOSTØTTE)

Tilskudd – behovsprøvd ordning. I tillegg har Fauske jobbet mye med heistilskudd fra Nav som kan brukes til prosjektering for å gjøre boliger universell. Tilskudd må du også søke elektronisk. Dette gjøres via skjemaet til startlån. 

Kommunale boliger – her har vi selveide boliger og boliger som leies inn til utleie.

Husleieinntektene skal dekke våre faktiske utgifter til boligene. Herunder kommunale avgifter, vedlikehold, drift og utvikling.

Du kan søke elektronisk på bolig i vår kommune ved å bruke dette skjemaet: