Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvis du opplever at det å være forelder er strevsomt er det lurt å snakke med noen. Det kan være en venn, en ansatt i barnehagen eller i skolen, helsesykepleier eller en foreldreveileder. Noen ganger kan det være nok å få luftet tankene sine, mens andre ganger kan det være nødvendig med mer veiledning.

Vi som jobber med barn og unge i kommunen ønsker å hjelpe deg som forelder fordi vi har en grunnleggende tro på at du er ditt barns viktigste ressurs. DU er viktig og vi vil hjelpe deg som forelder.

Vi kan tilby: 

 • Støtte, råd og veiledning.
 • Oppfølging av psykiatrisk sykepleier
 • Kurs
  • COS-kurs (trygghetssirkel; foreldrestøttende kurs). Gjennomføres regelmessig. Ta kontakt med sentralbord eller ring direkte til enten Tove Lund 46841362  eller Ellinor Ehrnberg, 90528666. 
  • Mestringskurs (Mestring av belastning). Ta kontakt med sentralbord og be om å få snakke med psykiatrisk sykepleier. 
  • Andre kurs annonseres på Familiens hus sine facebooksider. Kan være for eksempel Søvnkurs, "Hvem-er-sjefenkurs", babymassasje, DU-kurs etc. 

 

Ta kontakt med oss ved å ringe Familiens hus: 75 60 42 00

 

 

 

Tverrfaglig team - TIMS

Om TIMS-teamet:

TIMS-teamet er ett tverrfaglig team som har medlemmer fra ulike tjenester i kommunen. TIMS skal bidra til at familier, barnehage og skole får hjelp så tidlig som mulig. For henvisning til PPT for barnehagebarn skal sak drøftes i TIMS-møte før eventuell henvisning. 

Vi ønsker å snakke med de som er nær barnet for å finne gode løsninger sammen. Vi kan bidra til å løse små og store hverdagsutfordringer, og kan også sette dere i kontakt med andre faggrupper/tjenester ved behov.

Vi har barnet i fokus og ser det som vår viktigste oppgave å sikre at alle barn og unge i Fauske har en trygg og god oppvekst.  

 

Hva kan du ta opp i TIMS-teamet?

Alle slags undringer/utfordringer/bekymringer for kan tas opp med TIMS-teamet og være grunnlag for felles drøfting og fokus. For eksempel:

 • kommunikasjon og samspill
 •  mestring av foreldrerollen
 •  utfordringer i samlivet
 •  barn med utfordringer
 •  psykisk uhelse hos foreldre

Eksempel på situasjoner som kan være utgangspunkt for bekymring:

 • "Sønnen vår på 5 år er så utaggerende at vi gruer oss til hver eneste tur ut blant folk".
 • "Vi har en elev i klassen som er mye borte fra skolen, og vi finner ikke ut av hva som egentlig er årsaken".
 • "Hanne er ikke som andre barn. Vi forstår henne ikke".
 • "Nicolai sier at han ikke har noen venner. Han er ofte trist og lei seg, og vi vet ikke hvordan vi kan hjelpe".

 

Hvordan kontakte TIMS-teamet:

 • Ta direkte kontakt med koordinator for TIMS-teamet: Mariell Hansen Skogen på telefon 415 03 980
 • Sende kontaktskjema  som du finner HER til TIMS v/ledende helsesykepleier: mariell.skogen@fauske.kommune.no

Går barnet ditt i skole? Før TIMS-teamet kontaktes anbefales det at problemstilling tas opp med skole først. Skole har Tverrfaglige møter hvor en kan møte PP-rådgiver og skolehelsetjenesten i tillegg til skolens ansatte. Dersom utfordringen vedvarer, til tross for samarbeid med skole, kan sak tas videre til TIMS-teamet. Se for øvrig samhandlingsplanen "Laget rundt barnet" som du finner HER 

TIMS-teamet består av:

 • Mariell Hansen Skogen - Ledende helsesykepleier. Koordinator for TIMS-teamet.
 • Tove Lund Foreldreveileder
 • Lisbeth Valjord: PP-rådgiver
 • Svein Sigurd Kvalnes: kommunepsykolog
 • Lovise Lundli: Skolefaglig rådgiver

Foreldrestøtte i Fauske kommune

For å styrke foreldrenes mulighet til å gi barna sine en trygg og god oppvekst, har Fauske kommune valgt å satse på tiltak som skal støtte foreldrene i sin rolle. Foreldre er kommunens viktigste ressurs i arbeidet med å fremme barns helse og utvikling. Fra 2022 går foreldrestøtte over fra satsing til å være integrert i de tjenester som jobber med barn og unge. 

 

Foreldrestøtte handler om å hente ut det potensialet som ligger i enhver forelder, og styrke dette. En viktig del av omsorgsrollen er å gi barna ubetinget kjærlighet, omtanke og omsorg. Kommunen skal gjennom ulike tiltak være med å bidra til å fremme disse kvalitetene hos foreldre.

Foreldrestøtte er et bredt begrep som favner mange ulike former for støtte. ​Vi regner Foreldrestøtte som all type støtte som bistår og styrker foreldre i foreldrerollen. Foreldrestøtte vil varierer i form og innhold; fra støtte fra egen familie og uformelle nettverk - til råd, veiledning og kunnskapsbaserte programmer i offentlig, frivillig og privat regi.

Fauske Kommune ønsker å tilby støtte til alle foreldre med barn i alderen 0 til 20 år. Foreldrestøtte er en del av kommunens folkehelsatsing og har som mål å fremme helse, samt forebygge uhelse hos barn gjennom innsats rettet mot foreldre. Først og fremst er det foreldrenes og barnas behov som skal legge føringer for innholdet i støtten som tilbys, og tilbudene er frivillige å ta del i.  Tilbudene/tiltakene som gis skal ta utgangspunkt i det forskning og erfaring viser har betydning og effekt. 

Foreldrestøtte, delmål:

 • Økt samhandling om foreldrestøtte mellom aktører som er i kontakte/arbeider med foreldre.
 • Økt antall helsefremmedne arenaer og møteplasser for foreldre.
 • Økt antall foreldrestøtteaktører med kompetanse/utdannelse i helsefremmende metoder og evidensbaserte foreldrestøtteprogram.

Eksempler på foreldrestøttende tiltak vi har i Fauske kommune:

 • Babytreff
 • Babymasssasje
 • Tirsdagstreff
 • Søvnkurs for småbarnsforeldre
 • Kurs i mestring av belastning og depresjon (KIB og KID)
 • TIMS-teamet:
 • ICDP minoritet: Foreldreveiledningskurs
 • COS-kurs (trygghetssirkelen)

Hvis du har spørsmål om foreldrestøtte  i Fauske kommune, kan du ta kontakt med Mariell Hansen Skogen på telefon 415 03 980

Homestart Familiekontakten Fauske

Homestart Familiekontakten blir et tilbud i Fauske kommune. 01.01.22 starter koordinator for HomeStart Familiekontakten i en 50 % stilling med varighet på 3 år. 

Du kan lese mer om Home-start som foreldrestøttende tiltak HER

 

Følg gjerne Facebooksiden Home-start Familiekontakten Fauske