Bilde av skuterløype
Foto: Georg de Besche dy

Fauske kommunestyre vedtok i møte 23. mars 2017 - under sak 14/17 - forskrift for kommunal løypenett for snøskuter i Fauske kommune. Siste endring av forskriften ble endret i sak 115/17 den 14.12.2017.

Forskriftens dokumenter og kart kan lastes ned nedenfor:

Gjeldende forskrift
Kart over Kjelvassløypa/Rørgata
Kart over Turistløypa

Dersom du har spørsmål angående merking av løyper, kan du ringe 46 87 87 64