Bostøtte må søkes elektronisk, søknadsskjema finner du her: SØKNADSSKJEMA BOSTØTTE

Det er endring i regelverket når det gjelder foreldre til barn med delt bosted. Se denne lenken: Foreldre til barn med delt fast bosted blir likestilte  - Husbanken