En rettighet som gjelder en eiendom kan være avtaler om leie, pant, feste, veirett, forkjøpsrett, borett, fallrett og lignende. I grunnboka hos Kartverket kan du tinglyse nye eller endrede rettigheter og plikter som gjelder en eiendom.

I forbindelse med en oppmålingsforretning vil vår landmåler hjelpe partene med å finne ut av tidligere avtalte rettigheter (både tinglyste og ikke-tinglyste). Vi hjelper også partene i oppmålingsforretningen med å utforme dokumenter for å få tinglyst både gamle og nye rettigheter.

Vi kan også hjelpe eiere av en eiendom med å finne ut av hvilke rettigheter som er tinglyst på en eiendom. Hvis eierne ønsker å få slettet en tinglyst rettighet kan vi hjelpe til med utforming av dokument for sletting. Vi kan også hjelpe til med utforming av dokument for å få tinglyst en rettighet. Når vi gjør slikt arbeid utenom en oppmålingsforretning, er det en betalingstjeneste som faktureres etter medgått tid.

På Kartverkets internettside HER. Her finner du mer informasjon om rettigheter. HER finner du også skjema som kan brukes til for eksempel tinglysing av en vegrett