En rettighet som gjelder en eiendom kan være avtaler om leie, pant, feste, veirett, forkjøpsrett, borett, fallrett og lignende. I grunnboka hos Kartverket kan du tinglyse nye eller endrede rettigheter og plikter som gjelder en eiendom.

I forbindelse med en oppmålingsforretning vil kommunens landmåler hjelpe partene med å finne ut av tidligere avtalte rettigheter (både tinglyste og ikke-tinglyste). Vi hjelper også partene i oppmålingsforretningen med å utforme dokumenter for å få tinglyst både gamle og nye rettigheter.

Vi kan også hjelpe eiere av en eiendom med å finne ut av hvilke rettigheter som er tinglyst på en eiendom. Hvis eierne ønsker å få slettet en tinglyst rettighet kan vi hjelpe til med utforming av dokument for sletting. Vi kan også hjelpe til med utforming av dokument for å få tinglyst en rettighet. Når vi gjør slikt arbeid utenom en oppmålingsforretning, er det en betalingstjeneste som faktureres etter medgått tid.

På Kartverkets internettside (https://www.kartverket.no/eiendom/tinglyse-rettigheter/tinglyse-rettigheter-og-avtaler) finner du mer informasjon om rettigheter.

Gjennom denne lenken finner du også skjema som kan brukes til for eksempel tinglysing av en vegrett: https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/erklaring-om-rettighet-i-fast-eiendom