Fauske legesenter

Fauske legesenter, Helsetunet 1, 8200 Fauske
Postadresse: Pb. 93, 8201 Fauske
E-postfauske.legesenter@fauske.kommune.no

Telefon dagtid: 75 60 49 00
Kl. 08:30 - 11:00 og 13:00 - 14:30

Øyeblikkelig hjelp dagtid: 75 60 49 13

Åpningstider 
Mandag og onsdag: kl.  09.00 – 15.00
                                 (lunsj: 12.00 – 12.30)
Tirsdag - torsdag - fredag: kl. 0830 – 12.00 og 12:30 - 15.00
                                 (lunsj: 12.00 – 12.30)

For bestilling av legetime kan du gjøre dette via Helse Norge ved å gå inn på https://www.helsenorge.no/

 

 

Valnesfjord legekontor

Valnesfjord legekontor, Trivselsveien 264, 8215 Valnesfjord
Postadresse: Pb. 3, 8233 Valnesfjord
E-post: valnesfjord.legekontor@fauske.kommune.no

Telefon dagtid: 75 60 44 30
Kl. 08:30 - 11:00 og 13:00 - 14:30

Øyeblikkelig hjelp dagtid: 75 60 44 32

Blodprøvetaking: 08.30 - 12.00 og 12.30 - 14.00 alle dager

 

Åpningstider
Mandag til fredag: kl. 08.30 - 15.00
                                 (lunch: kl. 1200-1230)

For bestilling av legetime kan du gjøre dette via Helse Norge ved å gå inn på https://www.helsenorge.no/

Brygga legekontor

Brygga Legekontor, Sjøgt. 78, 8200 Fauske
Postadresse: Sjøgt. 78, 8201 Fauske

Telefon dagtid: 75 60 24 80

Øyeblikkelig hjelp dagtid: 75 60 24 99

Hjemmeside: http://bryggalegekontor.no

Hvem er fastlegen min?

Hvis du er usikker på hvem som er din fastlege:

Lurer du på hvem som er fastleger i Fauske finner du også disse opplysningene på www.helsenorge.no under Bytte fastlege.

Finne og bytte av fastlege

Tjenesten  https://minhelse.helsenorge.no/bytte-fastlege

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer størrelsen på sin listelengde. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Oversikt over fastleger i Fauske og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du på helsenorge.no sin informasjonsnettside om bytte av fastlege

Venteliste

Man også mulighet for å registrere seg på venteliste til en bestemt fastlege. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen. Når fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft på vanlig måte. Helfo sender ut brev om dette til dem som automatisk har får gjennomført fastlegebyttet.