Praktisk bistand i hjemmet kan være

  • renhold
  • oppvask
  • vask av klær
  • sengetøyskift
  • bære ut søppel
  • bestille husholdningsvarer ved bruk av konto i butikk

Renhold kan være vask av gulv, støvsuging, tørke støv og skifte sengetøy. Dette gjelder rom som du bruker daglig. Utføres som standard hver 3. uke.

Hjelp til rengjøring gis ikke ved midlertidig behov under 4 måneder.
 

Hvordan søker du?

Du må søke om tjenesten via Tildelingskontoret i Fauske kommune. Skjema kan du laste ned fra linken under og sende til oss på adressen som står på skjemaet eller levere i postkassen ved hovedinngang Helsetunet 2.

Skjema

Hvordan vurderer vi søknaden?

Det er Tildelingskontoret som i møte med deg vurderer hvilke tjenester som skal gis.

Vi vurderer tiltak for å opprettholde egenomsorg så lenge som mulig og ikke overta de funksjoner som du eller andre i husstanden kan utføre. Dette kan være rehabiliterende tiltak og bruk av velferdsteknologi.

Målet er at du skal være i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Det er viktig at du fortsetter å gjøre det du klarer å gjøre selv, derfor vil vi at du tenker gjennom følgende spørsmål:

  • Hva klarer du selv?
  • Er det andre som kan hjelpe deg?
  • Vil private tjenester være et bedre tilbud til deg?
  • Vil din helse bli dårligere hvis du ikke får hjelpen?

Saksbehandlingen skal ivareta din mulighet for et selvstendig liv, hvor dine ressurser utnyttes og legger til rette for økt mestring.

Rehabiliterende tiltak vil iverksettes der det vurderes som hensiktsmessig. Dette kan være trening, opplæring, veiledning og tilrettelegging.

Tiltak for økt egenmestring kan være: robotstøvsuger, lettere støvsuger, tørrmopp / våtmopp, fordele arbeidet over flere dager, unngå overmøblering, tunge tepper, handlekonto, middagslevering osv.

Arbeidsplasskartlegging gjennomføres før tjenesten starter. Kartleggingen består blant annet av boligens tilstand, utstyr, møblering, husdyr, røyk, utlufting, smitte.

Hva må du betale?

Praktisk bistand er en betalingstjeneste hvor det beregnes en egenandel ut i fra tidsbruk og inntekt. Mer informasjon om betalingsregulativet finner du HER.

Vilkår for tjenesten

Nødvendig utstyr for å kunne utføre tjenesten som støvsuger eventuelt vaskemaskin må være tilgjengelig. Der det er mulig må det innstalleres oppvaskmaskin.

Der boligen bærer preg av manglende renhold over lang tid kan det kreves rundvask på brukers regning før tjenesten starter.
 

Mer informasjon om de kommunale tjenestene


Formålet med tjenesten: Gi praktisk hjelp slik at alle skal kunne bo lengst mulig i sitt eget hjem.  Fokus på at alle skal bidra med det de mestrer selv.
 
• Innhold i tjenesten:
 Rengjøring i bolig med gulvvask og støvsuging. Så langt som mulig må bruker gjøre lettere husarbeid selv, som tørking av støv, oppvask og lignende.
Standardvask:
• Rengjøring av rom som daglig er i bruk. Stue, kjøkken,1 soverom, bad, og gang (Gulvvask og støvsuging.)
• Rengjøring av bad/ toalett. (innebærer gulvvask, vask av speil/ vaskeservant, vask av toalett og lett vask av dusj/ badekar.)
Ekstra:
- Sengeskift   
- Støvtørk   
- Omkring vask (Vaske over kjøkkeninnredning/ benker og bord ved mye gris.)
- Gulvvask Ekstra soverom 
- Støvsuging av møbler  
- Felles trappevask 
Eksempler på hva vi ikke gjør:
• Rydding
• Rengjøringsarbeid etter håndverkere
• Rengjøring av ubrukte rom eller gjesterom
• Flytte på møbler
• Rengjøring ved flytting
• Hovedrengjøring/ rundvask
• Bære ved, måke snø, klippe plen
• Opprydding og oppvask etter gjester
• Vindusvask
• Lufting, tømming av dyretoalett, stell til hunder, katter og andre husdyr.
 
Hva forventer vi av deg:
• Respekt for at vi ikke kan hjelpe deg med det du kan klare selv.
• At nødvendig utstyr er på plass, støvsuger, vaskemaskin osv.
• Du er tilstede når vi utfører arbeidet
• Du gir beskjed dersom du/dere reiser bort.
• Vi ønsker ikke nærkontakt med husdyrene dine.
• Tøm askebegeret, ikke røyk når vi er tilstede. Luft før vi kommer hvis det røykes inne.
• Klargjør hjemmet før vask, der vi ikke kommer til, blir det heller ikke vasket.
Vi har med eget utstyr som mopper, tuer og rengjøringsmiddel til gulvvask. Vi benytter moderne renholdsmetoder for å lette arbeidet, og dermed forebygge belastningsskader. (Det vil ikke bli benyttet vaskebøtte og rengjøringsmidler fra hjemmet!)
Omfanget av hjemmehjelpstjenester gis i hovedsak som bistand hver tredje uke.
Hjemmehjelp blir ikke gitt i helger og helligdager.