Kulturmidler - frist for å søke; 15. april 2020

Lag og foreninger i Fauske kommune kan søke om støtte til kulturelle tiltak. Dette kan være... du kan lese mer.... xx bestemmer hvem som kan få støtte.   avgjøres ....hvert år ...

Retningslinjer: RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I FAUSKE KOMMUNE (endret 19.04.2017).pdf

Frist for å søke i 2020: 

Søknadsskjema

Send forslag til postmottak@fauske.kommune.no

Vi skriver til alle som har søkt, enten de får støte eller ikke. Vi legger også informasjon på hjemmesiden og facebook. ?