1. Hvor nært et gangfelt er det lov å parkere?
Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran gangfelt. Det er tillatt å parkere/stanse rett etter et gangfelt (i kjøreretningen)

2. Hvis man kjøper en parkeringsbillett på en automat – kan man da bruke samme billetten andre plasser i byen?
På Fauske har vi bare én sone med kr 31,- pr/time, slik at billettene kan brukes i hele sentrum. Unntaket er tilbudet som vi har på Samfunnshus-plassen, Helsetunet/legekontor og Fauske Idrettshall. Her kan du stå hele dagen for kr 54,- dersom du betaler før klokken 10.00. Denne billetten er kun gyldig på samfunnshus-plassen.

I Storgata må kjøretøyet flyttes etter én time, men satsene er de samme og billetten kan brukes over hele sentrum.

3. Hvor langt gjelder et parkeringsskilt?
I utgangspunktet gjelder skiltet i kjøreretningen fra der det er satt opp og fram til nærmeste vegkryss. skiltet kan bli opphevet av andre skilt på den samme vegstrekningen.

4. Kan man gå inn i en butikk for å veksle hvis man har parkert på avgiftsplass og mangler mynter til å kjøpe parkeringsbillett?
NEI.
Loven er veldig streng på dette området, og det gis ikke rom til veksling. Betaling av parkeringsavgift skal skje «umiddelbart» i følge lovteksten. Man må ha med seg mynter hvis man kjører inn i et område med avgiftsparkering, og har tenkt å kjøpe parkeringsbillett. Blir imidlertid en av trafikkbetjentene gjort oppmerksom på at bilfører er og veksler mynter, før tilleggsavgiften er utskrevet, vil det bli gitt en rimelig frist til å ordne dette.

5. Hvor nært en bussholdeplass kan man parkere?
det er ikke tillatt å parkere nærmere enn 20m fra offentlig trafikkskilt for bussholdeplass. Det er imidlertid tillatt med av- eller påstigning når den ikke er til hinder for bussen. Av- og påstigning når den ikke er til hinder for bussen. Av- og pålessing av varer er ikke tillatt på en bussholdeplass.

6.Gjelder trafikkskiltene hele døgnet?
Ja, dersom det ikke er undrskilt med tidsbegrensing på skiltet. På alle kommunale parkeringsplasser i Fauske kommune er det avgiftsparkering kl 09.00 – kl17.00 på ukedager.Det er skiltet med disse klokkeslettene.  De fleste andre skilt gjelder hele døgnet, for eksempel parkeringsforbud og reserverte plasser for forflytningshemmede.

7. Hvor lenge kan en bil stå på en offentlig vei?
Det er ingen tidsbegrensing i loven hvis bilen ikke står i strid med noen skilt på stedet. Imidlertid er det ikke tillatt å parkere slik at bilen er til hinder for snørydding eller annet arbeid på veien. Biler som står langtidsparkert vil normalt bli til hinder for snørydding om vinteren, og må derfor flyttes dersom de blir «brøytet inne». Uregistrerte biler kan maksimalt stå i 14 dager på offentlig veiområde.

8.Er en bil parkert når føreren sitter inne i bilen?
JA
. Definisjonen på «parkering»er: «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.

Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing».

9. Er det forbudt å parkere på forkjørsvei?
På forkjørsvei med høyere fartsgrense enn 50km/t er det forbudt å parkere på kjørebanen. Hvis fartsgrensen er 50(eller lavere) er det i utgangspunktet tillatt å parkere på forkjørsvei.

10. Er det tillatt å parkere utenfor asfaltkanten eller i grøfta hvis det er satt opp skilt med «parkering forbudt»?
NEI.
Forbudet gjelder på hele «vegens konstruksjon», og gjelder derfor også på veiskulder og i grøfta.

11. Hvor nært et vegkryss kan man parkere?
Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkryss. Der er viktig å merke seg at avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller vegkanten begynner å runde.

12. Hva er et soneparkeringsskilt?
Det er et skilt som angir grense for en sone (et område) hvor det gjelder spesielle parkeringsbestemmelser. Skiltet er plassert ved alle lovlige innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet av et skilt «slutt på parkeringssone». Det er derfor ikke satt opp skilt på de enkelte gatestrekningene innenfor sonen.

13. Kan man få gebyr hvis parkeringsskiltet blir satt etter at man har parkert?
Ja, man kan faktisk få det. Senest 24t etter at et parkeringsregulerende skilt er satt opp, må fører/eier i et slikt tilfelle rette seg etter de nye bestemmelsene. I praksis betyr det at man må sjekke etter nye skilt en gang i døgnet.

 

Spesielt om parkering på utfartssteder

1. Kan to telefoner ha samme registrerings nr.  registrert i appen? 
Ja! En EasyPark-bruker er basert på mobilnummer, så det er ikke noe problem å legge inn samme bil på flere brukere

2. Kan samme telefon betjene flere biler?
Hver bruker kan ha en liste over biler de benytter og legge inn kallenavn feks "den blå bilen", for å være sikker på at man vet hvilken som er hvilken. 

3. Hvor lenge gelder et årskort?
Årskort for uttfartssteder gjelder fra 01.01.XX – 31.12.XX.

4. Hvor kjøper man årskort, og hva koster dette?
Man kan kjøpe årskort på Parkering (koster 1400 kr) eller bruke EasyPark appen (koster 1400 + avgift til EasyPark)

5. Kan man betale kontant?
Ja, det er satt opp automat ved skolen i Sulitjelma og ved legesenteret i Valnesfjord. Disse tar både kort og kontant, og er satt opp til dagparkerings satser på 50 kroner. En dag gjelder fra du sjekker inn, og 24 timer. Man kan betale for flere dager av gangen.

6. Jeg har betalt parkering på automaten for en dag på fjellet, men det var ingen ledige parkeringsplasser. Får jeg avsluttet parkeringen og pengene tilbake?
Ja, man har en time på seg for å sjekke ut parkeringen fra man betaler.

7. Jeg har kort for forflytningshemmede (HC bevis) må jeg betale?
Nei. Husk at kortet skal ligge godt synlig i frontruta på bilen, hvis du har tillatelse til å kjøre til hytta fra parkeringen skal vedtaket om kort for forflytningshemmede medtas under kjøring.

8. Kan jeg reservere plass før jeg kommer?
Nei.