Tre lappspover på næringssøk i strandsonen
Her ser vi Lappspover som er en av trekkfuglene som kan dukke opp i Klungsetfjæra.

IBA - Important Bird Area

I tillegg til naturvernområdene er Klungsetfjæra et såkalt Important Bird Area (IBA) og sammen med Saltstraumen og Mjønesbukta utgjør disse stedene svært viktige fuglelokaliteter i Skjerstadfjorden. Dette området er ikke vernet, men anses som å være et av mange fuglers viktigste leveområder gjennom året. Store antall lommer, dykkere og dykkender kan sees her. Her finnes også et fugletårn for allmenn bruk. Her kan du lese mer om fuglelivet og fugletårnet i Klungsetfjæra.