Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Motorferdsel i utmark

Dersom du har behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag, må du søke kommunen om tillatelse til motorferdsel. Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy slik som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøskuter ol. samt båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. 

Sesonglengden for bruk av snøskuter er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark), til den andre søndagen i mai .

Alle som ønsker å transportere noe til hyttene sine, uansett hvor langt hytta ligger fra nærmeste brøyta veg - må søke om dispensajon.

Alle etterspurte opplysninger i søknadsskjema må fylles ut før søknad kan tas til behandling. Kartutsnitt må vedlegges søknaden. 

 

 

 

IMG  0594