Denne veilederen er utarbeidet for grunneiere og entreprenører med gode løsninger for håndtering av rene masser. Veilederen er utarbeidet av Saltdal kommune, Sørfold kommune og Fauske kommune  og veilederen finner du her.