Ressursgruppe Ukraina
Ressursgruppe Ukraina

Krigen i Ukraina - hva gjør Fauske kommune?

Fauske kommune har ei ressursgruppe som jobber spesielt med flyktninger fra Ukraina. Gruppa er satt sammen tverrfaglig. 
Formannskapet har gjort vedtak om å ta imot 50 flyktninger (totalt fra alle land). 

 

Bosetting for ukrainere som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse

Last ned dokumentet her

Alle ukrainere som får vedtak om midlertidig kollektiv beskyttelse, kan få tilbud om bosetting med offentlig hjelp. Dette gjelder også for personer som bor privat. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som bestemmer hvilken kommune de skal bosettes i.
De som bor privat
Ukrainere som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse, bor privat (utenfor mottakssystemet) og ønsker hjelp til å bli bosatt i en kommune, må søke IMDi om bosetting så snart som mulig på https://registration.imdi.no.
De som bor på asylmottak eller akuttinnkvartering
IMDi finner en bosettingskommune for ukrainere som bor på asylmottak eller akuttinnkvartering, etter at mottaksansatte har gjennomført en bosettingssamtale med dem. Hvis du har spørsmål om bosetting kan du kontakte asylmottaket/akuttinnkvarteringen.
Bosetting med offentlig hjelp
Bosetting med offentlig hjelp er et frivillig tilbud fra staten. Det blir bare gitt ett tilbud om bosetting, og det kan være i hvilken som helst kommune i Norge. Søkerne kan ikke klage på vedtaket se integreringsloven § 46. De som velger å ikke ta imot tilbudet om kommune, må skaffe bolig selv og klare seg økonomisk. Som hovedregel mister de også retten til å delta på introduksjonsprogram og til å få introduksjonsstønad.
Dere kan lese mer om bosetting på https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/slik-bosettes-flyktninger/privatboende/

Politiet logo

Ukrainere kan registrere seg hos politiet

Er du du ukrainsk borger og på flukt fra krigen i hjemlandet? Kjenner du noen eller bor du sammen med ukrainere på flukt? Nylig ankomne flyktninger kan registrere seg hos politiet: Se informasjon fra Politiet: https://www.politiet.no/tjenester/opphold-i-norge-og-asyl/krigen-i-ukraina/ 

Fauske lensmannskontor, Storgata 83,  åpent 08.00 - 15.00. 

Norske myndigheter har besluttet at alle ukrainere som flykter fra krigen i hjemlandet får kollektiv beskyttelse. Det betyr at de får en enklere og kortere vei til oppholdstillatelse og bosetting enn andre flyktninger og asylsøkere.

 

 

Har du plass til flyktninger?

Fauske kommune vurderer å etablere flere boenheter for flyktninger. Vi er i den forbindelse interessert i å leie leiligheter og boliger, i alle størrelser. Det vil bli utformet kontrakt fra Fauske kommune, der det er 3 mnd. oppsigelsestid.

Det er ønskelig at boenhetene er møblert med en normal standard. Boligens egnethet, beliggenhet og pris vil være faktorer som vurderes før innleie.

Dersom du har leilighet/bolig som du mener kan være av interesse for oss håper vi du kan sende en e-post til: boligkontoret@fauske.kommune.no

Selv om du har sendt inn tilbud tidligere ber vi om at du sender ny epost, der det framkommer boligens størrelse, beskaffenhet, beliggenhet og pris, og om boenheten er møblert. Oppgi i ditt tilbud om det er lov med kjæledyr i boenheten.

klær innsamling
klær innsamling

Ønsker du å hjelpe eller støtte?

IMDI - hjelpe flyktninger

Fauske: De som ønsker å bidra ift. mottak, sortering av innkommende saker og utdeling til de flykninger som kommer, kan ta kontakt med: 
Fauske Frivilligsentral:
Gro-Anita Olsen; tlf.; 48 05 68 10 eller epost; frivilligsentralen@fauske.kommune.no

Fauske Røde kors:
Anita Jensen; tlf.; 416 26 690 epost; anita.irene.jensen@redcross.no
Siw Iren Furnes tlf.; 957 48 590 epost; siw.iren.furnes@redcross.no

Personer som melder seg til å bistå, blir registrert i våre systemer som frivillige og signerer etikk og taushetserklæring.

Hva ønsker vi å ta imot?
ALT SOM LEVERES INN MÅ VÆRE RENT OG HELT!
Klær og sko til både barn, kvinner og menn for denne og kommende sesong.
Nye ubrukte hygieneartikler, barnebleier og bind.

De flyktninger som kommer er hjertelig velkommen til Fauske Frivilligsentral for å hente det de har behov for av klær og sko.