Hvordan komme i kontakt med oss?

Enkelte hendelser kan medføre tap av de kommunikasjonsmuligheter som både innbyggere og det offentlige er avhengige av. I ekstreme tilfeller kan også veier og de vanlige transportmuligheter være stengt. I slike tilfeller, vil kommunens ansatte bemanne faste steder i den grad dette er mulig. Her vil det etableres tilgang til kommunikasjon, gis bistand,  og informasjon til kommunens innbyggere.

I en krisesituasjon vil kommunen først og fremst prioritere de som trenger det aller mest. Hjemmetjenesten vil så raskt som mulig oppsøke pleietrengenede hjemmeboende, og om nødvendig få bistand til dette av andre som er relevante å samarbeide med. Dette kan for eksempel være frivillige fra Røde Kors.
 

Hvis mangel på kommunikasjonsmuligheter blir langvarig, vil kommunen også forsøke informere ved bruk av oppslag og direkte kontakt.
I den grad det er mulig vil informasjon bli publisert via statlig beredskapskanal som er NRK radio P1, men også andre kanaler og lokalradioer vil kunne benyhttes.
NRK kan komme med viktige meldinger til befolkningen på alle NRKs radiokanaler. Det spiller derfor ingen rolle om du hører på P13 eller P1+ så lenge du hører på NRK.

Lokalradio vil også kunne benyttes i den grad disse er tilgjengelige.

 

Ved radioaktiv forurensing og behov for distribusjon av jodtabletter

Kommunens skoler og barnehager har lagret jodtabletter til sine elever og barn.
Fauske legesenter har lagre for øvrig befolkning innenfor den aktuelle målgruppen.

Ved akutt behov utenfor skolenes og barnehagenes åpningstid vil disse bli åpnet og bemannet for distribusjon til egne elever og barn.
Øvrig befolkning som ikke selv har anskaffet seg jodtabletter, kan kontakte Fauske legesenter og Familiens hus (Rådhusgata 2, Fauske).

Faste møtepunkter:

Sted

Adresse

Bemannes av

Satellittelefoner

Distribusjon
drikkevann

Distribusjon
Jodtabletter

Valnesfjord

Valnesfjord helse- og sosialsenter

Helsepersonell/ andre

 

Møtepunkt for vanndistribusjon 

 

Fauske legekontor

Helsetunet 1

Helsepersonell/ legevakt

8816 3140 2947

 

X

Sulitjelma skole

Sandnes 4

Tilgjengelig personell

8816 3140 4459

Møtepunkt for vanndistribusjon

 

Administrasjonsbygget

Torggata 21

Kriseledelse/ teknisk personell/ annet relevant personell

8816 3140 5551

Møtepunkt for vanndistribusjon

 
Kommunale skoler og barnehager   Helsepersonell/ administrasjon     X
Familiens hus Rådhusgata 2  Helsepersonell     X

(Satellittelefoner slås kun på i krisetilfeller)

viktiginfo

Hvordan blir du varslet?

Varsel om ekstremvær

Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Statsforvalteren i Nordland, vil varslet vanligvis legges ut på kommunens nettsider i de tilfeller der varslet har status rødt, og i noen tilfeller ved orange og gult nivå. Se forklaring på disse nivåene nederst i denne artikkelen.
På alle varslingene bruker vi alltid bildet "Viktig melding fra Fauske kommune".

Varsling via sms og talemeldinger fra kommunen

I spesielle tilfeller, normalt ved alvorlige hendelser, vil Fauske kommune på eget initiativ eller som en videreformidling av varsler mottatt fra Statsforvalteren, sende ut varsler til hele eller deler av kommunen.
Avsenderen på tekstmeldinger vil være Fauskekomm. I noen tilfeller vil varslene også komme som talemelding.
Varslene sendes til alle mobiltelefoner registrert på personer over 16 år som har bostedsadresse innenfor varslingsområdet som er blir valgt.
I noen tilfeller kommer ikke varslingen ut til alle berørte. Det kan være fordi:

  • Telefonen din er avslått

  • Dine kontaktdata er feil.

  • Eier av abonnementet er registrert med annen bostedsadresse enn du befinner deg på.

  • Du har en mobiltelefon som er registrert på arbeidsgiver.

  • Du har hemmelig nummer.

På nettsiden https://www.servicevarsling.no/Auth.aspx kan du kontrollere din kontaktinformasjon. Du kan også legge til tilleggsoppføringer for adresser innenfor kommunen som du ønsker varsling på, f.eks til eldre slektninger, hytta eller arbeidsplassen.

Motta varsler om ekstremvær fra Varsom.no

Du finner alltid fortløpende og oppdatert varslingsinformasjon for flom, mye nedbør og jordskred for Fauske kommune på nettsiden https://www.varsom.no/ . Dette er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane Nor. Her kan du også abonnere på slike varsler via egen app eller e-post.
Vi oppfordrer alle til å abonnere på tjenesten fra Varsom.no og laste ned deres app Regobs

Generelle værvarsler om ekstremvær for Fauske kommune  kan følges hos Yr.no

Aktsomhets- og farenivå gult, oransje og rødt

Både Meteorologisk Institutt og NVE bruker nå internasjonale standarder på utstedelse av farevarsler og har dermed tatt i bruk farenivåene gult, oransje og rødt. Disse nivåene følger den internasjonale standarden Common Alerting Protocol (CAP) og ble tatt i bruk av Meteorologisk Institutt i mai 2018.
NVE har brukt farenivåene i noe lengre tid og de bruker også grønt som normalstatus.
Du finner forklaring på varsler om flom og jordskred på nettsidene til Varsom.no Aktsomhetsnivåer for flom- og jordskredvarsling

Yr har en egen side der gis forklaring på de ulike farenivåene for vær Farger på farevarslene og mulige konsekvenser. Det er tre farenivåer som har egen farge:

Gult = moderat fare. 
Gult er nok det farenivået du kommer til å se mest. Dette brukes om en moderat farlig situasjon, som kan forårsake skader lokalt. 
Oransje = stor fare
«Dette er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden. Sannsynligvis må du forberede deg, og været kan føre til alvorlige skader.» 
Rødt = ekstrem fare og ekstremvær
«Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem. Dette farenivået forekommer svært sjelden, men kan føre til store skader.»

Tyfonvarsling

Rundt om i landet er det varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Det er Politiet og Sivilforsvaret som har ansvaret for varslingen, og signalene testes to ganger i året. Her kan du lese mer om hva signalene betyr.

Egenberedskap
Ting som kan høyne din egen beredskap

Egenberedskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ber befolkningen vurdere sårbarhet og risiko i egne hjem.
Du bør trenke på hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan DIN famile kan håndtere det.

Med relativt enkle grep kan en øke sin egenberedskap betydelig, og DSB har laget en enkel veileder for hvilke tiltak som kan gjøres.
Les mer på www.sikkerhverdag.no

Er du under 40, gravid, ammende, eller har hjemmeboende barn?

Statens strålevern anbefaler de som er i denne målgruppen å ha lagret jodtabletter hjemme. Disse kan du nå få kjøpt reseptfritt på apoteket.

Det er i utgangspunktet barn og ungdom under 18 år, gravide og ammende (og voksne under 40 ved spesielle tilfeller) som har størst risiko for å utvikle kreft i skjoldbrukskjertelen. Det er dermed spesielt viktig at personer i disse gruppene tar tablettene når situasjonen tilsier det.

Kommunen besitter et lager på 250 tabletter, som er lagret ved Fauske legekontor, men det beste er om tablettene også finnes i de enkelte hjem.
Kommunens skoler besitter tabletter til egne elever som er tilgjengelig innenfor skoletiden. Disse vil bli gjort tilgjengelig utenfor skoletid ved behov.

Helsedirektoratet, Statens strålevern og Statens legemiddelverk har gitt ut en veileder med informajon om hvordan befolkningen skal forholde seg i tilfelle hendelser med radioaktivt utslipp.

Tilfluktsrom i Fauske

Sivilforsvaret har ansvaret for tilfluktsrom i Norge. Se Sivilforsvarets egen oversikt over offentlige tilfluktsrom.

Private tilfluktsrom er primært bygd for å kunne verne de som har sitt virke på eiendommen der tilfluktsrommet er. Disse er i privat eie og vedlikeholdes av eierne.
Tilfluktsrommene skal bidra til vern mot trykkbølger og splinter. De som er utstyrt med ventilasjon med ABC-filter, vil kunne gi vern mot kjemisk og biologisk påvirkning.

Oppgitte tilfluktsrom vil endres fortløpende, og pr 28. februar 2022 er følgende offentlige og private tilfluktsrom registrert i Fauske kommune:

ADRESSE EIER ANTALL PLASSER

Sjøgata 86, Bygården

Privat

39

Eiaveien 2

Nico Invest AS

35

Eiaveien 22

SKS Eiendom AS

39

Eliasbakken 9

Arkaden Eiendom AS

80

Fauske Helsetun, Helsetunet 1, Fauske

Fauske kommune

137

Fauske jernbanestasjon, Fauske

Norges statsbaner

100

Fauske vgs  Gymnasveien 5, Fauske

Nordland fylkeskommune

450

Finneid skole

Fauske Kommune

255

Finneidgata 1

Privat

30

Follaveien 39

Privat

30

Follaveien 91

Statens Vegvesen, Nordland

50

Hammerveien 2 Søbbesva, Fauske

TIAS eiendom AS

40

Jernbanegata 19

Jernbaneverket

36

Nyveien 6

Nyhaven Borettslag

60

Rådhusgata 2

Fauske Kommune

80

Sagatun Helse- og Sosialsenter, Charlotta 22

Fauske Kommune

20

Sjøgata 68

Coop Fauske SA

65

Storgata 68

Einar Pedersen AS

150

Storgata 75

TIAS eiendom AS

39

Storgata 82

Fauske Hotell AS

206

Storgata 83

Diplomgården AS

80

Vikaveien 6 (Ankerske)

Ankerske naturstein

26

Sulitjelmaveien 12

Fauske Kommune

39

Tareveien 5 (Erikstad skole)

Fauske Kommune

85

Tareveien 7  (Tennishallen)

Fauske Kommune

197

Telegrafveien 2

Fauske Eiendom AS

50

Valnesfjord Helsesportsenter, Østerkløft

Valnesfjord Helsesportsenter

95

Valnesfjord skole

Fauske kommune

130

Antall plasser   2643

 

Vet du hvor du finner hjertestartere i Fauske kommune?

Det finnes flere registre som viser hvor en kan finne hjertestartere i Fauske kommune. Vi har valgt å registrere de hjertestarterne som kommunen har i Hjertestarterregisteret. Dersom noen er kjent med flere en de som fremkommer i oversikten, oppfordrer vi til at dere bidrar til å få disse registrert.

Hvordan forholde seg ved atomhendelser?

Dersom Norge blir utsatt for radioaktivt nedfall vil hendelsen være statlig styrt og det vil iverksettes mange tiltak. Ett av dem kan være å be befolkningen holde seg innendørs, og andre tiltak for å beskytte drikkevann og matvareproduksjon. Norge har en stående atomberedskap og befolkningen vil bli varslet hvis det skulle bli nødvendig.

I Fauske kommune har alle skoler og barnehager lagret jod-tabletter til egne elever og barn.
Fauske legekontor har i tillegg et beredskapslager som skal dekke behovet for de som er i målgruppen og ikke har fått tabletter fra skolen.
Er du under 40, gravid, ammende eller har barn boende hjemme,? Da anbefales det å ha jodtabletter hjemme. 
Tabletter kan kjøpes reseptfritt på apotek, men det er viktig å ikke forveksle disse med jod i form av kosttilskudd.

Hvem skal ta jodtabletter?
Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.
De over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

Når skal en ta jodtabletter?
Jodtabletter kan ikke tas forebyggende, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.  I tilfelle atomulykke vil myndighetene informere gjennom medier og andre informasjonskanaler.

Holdbarhet på jodtabletter?
Jodtablettene har lang holdbarhet, og kan benyttes etter utløpsdato så lenge årlig testing hos Statens legemiddelverk viser at kvaliteten ikke er redusert.
Årlig testing hos Statens legemiddelverk har så langt vist at kvaliteten ikke er redusert, selv om datostemplingen er overskredet.

Her kan en finne mer informasjon om atomsikkerhet og hendelsene i Ukraina:

Direktoratet for stålevern og atomsikkerhet - hvordan beskytte seg

Regjeringen.no - om angrepet på Ukraina

plakat for hvordan innbyggere skal forholde seg ved radioaktiv forurensing eller stråling.

Veileder for bruk av jodtabletter fra Direktoretet for strålevern og atomsikkerhet:

Veileder for bruk av jodtabletter ved atomulykker - Bokmål

Veileder for bruk av jodtabletter ved atomulykker - Lulesamisk

Veileder for bruk av jodtabletter ved atomulykker - Nordsamisk

Veileder for bruk av jodtabletter ved atomulykker - Sørsamisk

Veileder for bruk av jodtabletter ved atomulykker - engelsk