Om oss

Valnesfjord skole ligger i Fauske kommune og er lokalisert ved kirka i Valnesfjord, ca 1 mil vest for Fauske sentrum. Skolen ble ferdigstilt høsten 2018 og er en moderne skole med et fantastisk uteområde. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til Valnesfjord Flerbrukshall, også kalt Valhall.

- Skolen har 180 elever (pr 15.08.20) fordelt på 1. til 10. trinn, med en klasse på hvert trinn.

- Skolens ledelse består av rektor Irene Hansen, inspektør Alexander Sørfjord (i pappapermisjon medio mai-medio sept), samt SFO-leder Grethe Brekke. I tillegg har skolen teamledere på småtrinnet (1.-4. trinn) Anita Ness Hagen, mellomtrinnet (5.-7.trinn) Tore Finvik og ungdomstrinnet (8.-10.trinn) Bjørn Knudsen.

- Helsesykepleiertjenesten består av en helsesykepleier, Hege Sandslett, som er hos oss 2 dager i uka.

- Skolen har en sekretær, Eva Synnøve Johansen

Ansatte

Team 1:

Roger Nicolaysen, roger.nicolaysen@fauske.kommune.no, kontaktlærer 1.kl

Lisbeth Haukland, lisbeth.haukland@fauske.kommune.no, kontaktlærer 1.kl

Anita Ness Hagen, anita.ness.hagen@fauske.kommune.no, kontaktlærer 2.kl

Therese Vik, therese.vik@fauske.kommune.no, kontaktlærer 2.kl

Marita Olsen, marita.olsen@fauske.kommune.no, kontaktlærer 3.kl

Helena Bergstrøm, helena.bergstrom@fauske.kommune.no, kontaktlærer 4.kl

Heidi Myrvoll, heidi.myrvoll@fauske.kommune.no, kontaktlærer 4.kl

Marianne Ingvaldsen, marianne.ingvaldsen@fauske.kommune.no, lærer 1.-4.kl

Paul Stien, paul.stien@fauske.kommune.no, leseveileder/lærer 1.-4.kl

Team 2:

Tore Finvik, tore.finvik@fauske.kommune.no, kontaktlærer 5.kl, K&H-lærer ungdomstrinn

Lise Bikset, lise.bikset@fauske.kommune.no, kontaktlærer 5.kl

Gørild Sandnes, anne.gorild.sandnes@fauske.kommune.no, kontaktlærer 6.kl

Kristin Kvamme Pettersen, kristin.pettersen@fauske.kommune.no, lærer 6.kl

Merete Olsen Haugen, merete.haugen@fauske.kommune.no, kontaktlærer 7.kl

Magne Engan, magne.engan@fauske.kommune.no, lærer mellomtrinn

Oda Elise Karlsrud, oda.karlsrud@fauske.kommune.no, lærer mellomtrinn

Silvana Nordeng, silvana.nordeng@fauske.kommune.no, lærer mellomtrinn

Team 3:

Tove Risbøl Hansen, tove.risbol.hansen@fauske.kommune.no, kontaktlærer 8.kl, leder for spesialpedagogisk team

Alice Steiring, alice.steiring@fauske.kommune.no, kontaktlærer 8.kl (fødselspermisjon)

Christine Korsvik, christine.korsvik@fauske.kommune.no, lærer 8.kl

Bjørn Knudsen, bjorn.knudsen@fauske.kommune.no, kontaktlærer  9.kl

Ann Kristin Råbakk, ann.rabakk@fauske.kommune.no, kontaktlærer 9.kl

Kamilla Svartsund, kamilla.svartsund@fauske.kommune.no, kontaktlærer 10.kl

Marita Kosmo, marita.kosmo@fauske.kommune.no, kontaktlærer 10.kl

Trine Olsen, trine.olsen@fauske.kommune.no, faglærer ungdomstrinnet

Anders Unhjem,  anders.unhjem@fauske.kommune.no, faglærer ungdomstrinnet

Fagarbeidere/assistenter:

Karina Pedersen, karina pedersen@fauske.kommune.no, BUA 1.kl og SFO

Stina Kosmo Solvang, BUA 1.kl og SFO

Monika Nilsen, ass 2.kl

Grethe Brekke, fagarb 3.kl

Lisbeth Furnes, fagarb 4.kl

Anita Meløysund, ass 5.kl/7.kl

Randi Kosmo, fagarb 6.kl

Arve Moen, ass 9.kl/6.kl

Administrasjon:

Rektor Irene Hansen, irene.hansen@fauske.kommune.no, 75 60 41 72/ 909 97 650

Undervisningsinspektør Alexander Sørfjord, alexander.sorfjord@fauske.kommune.no, 75 60 41 73

Sekretær Eva Synnøve Johansen, eva.johansen@fauske.kommune.no, 75 60 41 71

SFO-leder Grethe Brekke, grethe.brekke@fauske.kommune.no, 75 60 41 74

 

Råd og utvalg

Elevråd: Kristin Pettersen er kontaktlærer for elevrådet i år

 

FAU: Skoleåret 2020-2021 består FAU av leder ?, nestleder ?, sekretær ? samt valgte klassekontakter fra alle klasser. FAU skal ha konstitueringsmøte primo september

Vedtekter FAU Valnesfjord skole VEDTATT.pdf

Ref. FAU Valnesfjord 04.12.19.docx PDF document ODT document

Ref. FAU Valnesfjord 20.01.20.docx PDF document ODT document

Ref._FAU_Valnesfjord_09.03.20 (2).docx PDF document ODT document

Ref. FAU Valnesfjord 08.06.20.docx PDF document ODT document

SU: Leder , nestleder , sekretær 

veileder_samarbeidsutvalget.oxps

Referat SU-møte 150120.docx PDF document ODT document

Referat SU-møte 020620.docx PDF document ODT document

SMU: Leder , nestleder , sekretær 

veileder_skolemiljoutvalg_bm_2014.pdf

Referat SMU-møte 150120.docx PDF document ODT document

Referat SMU-møte 020620.docx PDF document ODT document