Om oss

Finneid skole ligger flott til på Finneid. Skolen har et nytt oppgradert lekeareal i tillegg til at skolen ligger nært opp mot et attraktivt turområde, lysløype og fotballbane. 

Skolen har skoleåret 2019-20 114 elever fordelt på 1. til 4. trinn. Fra 5. trinn flytter elevene over til Vestmyra skole.

Skolens ledelse består av rektor, SFO-leder og teamleder.

Finneid skole har skoleåret 2019/2020 totalt 20 årsverk .

Ansatte

Her vises info om de ansatte

Råd og utvalg

Samarbeidsutvalget SU

 

Foreldrenes arbeidsutvalg FAU