Om oss

Sulitjelma skole skole ligger i Fauske kommune, ca 4 mil øst for Fauske sentrum. I hjertet av tettstedet Sulitjelma ligger skolen som består av nybygg som var ferdig høsten 2013, og en renovert del som var ferdig oppusset høsten 2014. 

Sulitjelma skole er en fådelt skole, med 41 elever på 1.-10.trinn.   

Skolens ledelse består av rektor og inspektør, i tillegg til merkantil i 20% stilling. I tillegg har skolen to teamledere, på henholdsvis 1.-7.trinn og 8.-10.trinn. Skolen har egen vaktmester og renholdstjeneste.

Helsesykepleiertjenesten består av en helsesykepleier som betjener 1.-10.trinn, og som besøker skolen annenhver onsdag. 

Skolen huser også folkebiblikoteket i Sulitjelma, og har åpent tre dager i uken. To dager på ettermiddagstid, og en dag på formiddagstid, der det er satt av tid til at elevene kan bruke det som skolebibliotek.

Skolen samarbeider med flere instanser. Fauske familiesenter, PPT, TIMS, og barnehagen nevnes her spesielt. Andre aktuelle instanser er barne- og ungdomspsykiatriks poliklinikk. Skolen samarbeider med lokalmiljøet og ressurspersoner, samt bruk av de flotte uteområdene vi har rundt oss.

 

 

Ansatte

Lisbeth T Olsen, kontaktlærer 1.-2.kl lisbeth.t.olsen@fauske.kommune.no

Mona Evjen, kontaktlærer 3.-4.kl mona.evjen@fauske.kommune.no

Lill Marit Kampli, inspektør, verneombud og kontaktlærer 5.-6.kl  Lill.Marit.Kampli@fauske.kommune.no

Johny Jonsson, kontaktlærer 8.kl johny.jonsson@fauske.kommune.no

Hilde Hansen, teamleder, tillitsvalgt og kontaktlærer for 9.-10.kl  Hilde.Hansen@fauske.kommune.no

Janne Nilsen Janne.Nilsen@fauske.kommune.no

Cecilie Nordlie cecilie.nordlie@fauske.kommune.no

Frank Krokstrand, rådgiver og IKT ansvarlig, Frank.Krokstrand@fauske.kommune.no

Wiggo Lund wiggo.lund@fauske.kommune.no

Grethe Haraldsen Grethe.Haraldsen@fauske.kommune.no

Tonje Hansen tonje.hansen@fauske.kommune.no

Ann Marit Karlsen, assistent, Ann-Marit.Karlsen@fauske.kommune.no

Cecilie Storjord, assistent SFO,

May Lis Mærvoll, SFO leder, may-lis.maervoll@fauske.kommune.no

 

 

 

 

Råd og utvalg

FAU-leder skoleåret 2019/2020 er Tonje Setså. Hun kan kontaktes på mob. 46832148 eller på mail: setsaa_tonje@hotmail.com

FAU: Tonje Setså leder, John Magne Hansen nestleder, Cecilie Nordlie sekretær, John Magne Hansen, Lill Iren Johansen, Robert Wedde og Hilde Ekeberg

SU: Tonje Setså leder, John Magne Hansen nestleder, Hanne L Storjord sekretær, Audun Krarup, Wiggo Lund, Frank Krokstrand, Stian Valla, Markus Kampli Hansen

SMU

Foreldrekontakter:  Tonje Setså, Maria Hansen, Cecilie Nordlie, Ingeborg Sæternes, Lill Iren Johansen, Robert Wedde, Hilde Ekeberg, John Magne Hansen

Vi har også aktive elevråd. Elevrådene har møter ca en gang pr måned - og arbeider aktivt spesielt med saker som handler om elevenes trivsel og elevmedvirkning.