Om oss

Valnesfjord skole ligger i Fauske kommune og er lokalisert ved kirka i Valnesfjord, ca 1 mil vest for Fauske sentrum. Skolen ble ferdigstilt høsten 2018 og er en moderne skole med et fantastisk uteområde. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til Valnesfjord Flerbrukshall, også kalt Valhall.

- Skolen har 180 elever (pr 15.08.20) fordelt på 1. til 10. trinn, med en klasse på hvert trinn.

- Skolens ledelse består av rektor Irene Hansen, inspektør Alexander Sørfjord, samt SFO-leder Grethe Brekke. I tillegg har skolen teamledere på småtrinnet (1.-4. trinn) Anita Ness Hagen, mellomtrinnet (5.-7.trinn) Tore Finvik/ Anne Gørild Sandnes og ungdomstrinnet (8.-10.trinn) Bjørn Knudsen.

- Helsesykepleiertjenesten består av en helsesykepleier, Hege Sandslett, som er hos oss 2 dager i uka.

- Skolen har en sekretær, Eva Synnøve Johansen

Ansatte

Team 1:

Roger Nicolaysen, roger.nicolaysen@fauske.kommune.no, kontaktlærer 1.kl

Lisbeth Haukland, lisbeth.haukland@fauske.kommune.no, kontaktlærer 1.kl

Anita Ness Hagen, anita.ness.hagen@fauske.kommune.no, kontaktlærer 2.kl

Therese Vik, therese.vik@fauske.kommune.no, kontaktlærer 2.kl

Marita Olsen, marita.olsen@fauske.kommune.no, kontaktlærer 3.kl

Helena Bergstrøm, helena.bergstrom@fauske.kommune.no, kontaktlærer 4.kl

Heidi Myrvoll, heidi.myrvoll@fauske.kommune.no, kontaktlærer 4.kl

Marianne Ingvaldsen, marianne.ingvaldsen@fauske.kommune.no, lærer 1.-4.kl

Paul Stien, paul.stien@fauske.kommune.no, leseveileder/lærer 1.-4.kl

Team 2:

Tore Finvik, tore.finvik@fauske.kommune.no, kontaktlærer 5.kl, K&H-lærer ungdomstrinn

Lise Bikset, lise.bikset@fauske.kommune.no, kontaktlærer 5.kl

Gørild Sandnes, anne.gorild.sandnes@fauske.kommune.no, kontaktlærer 6.kl

Kristin Kvamme Pettersen, kristin.pettersen@fauske.kommune.no, lærer 6.kl

Merete Olsen Haugen, merete.haugen@fauske.kommune.no, kontaktlærer 7.kl

Magne Engan, magne.engan@fauske.kommune.no, lærer mellomtrinn

Oda Elise Karlsrud, oda.karlsrud@fauske.kommune.no, lærer mellomtrinn

Silvana Nordeng, silvana.nordeng@fauske.kommune.no, lærer mellomtrinn

Team 3:

Tove Risbøl Hansen, tove.risbol.hansen@fauske.kommune.no, kontaktlærer 8.kl, leder for spesialpedagogisk team

Alice Steiring, alice.steiring@fauske.kommune.no, kontaktlærer 8.kl 

Bjørn Knudsen, bjorn.knudsen@fauske.kommune.no, kontaktlærer  9.kl

Ann Kristin Råbakk, ann.rabakk@fauske.kommune.no, kontaktlærer 9.kl

Kamilla Svartsund, kamilla.svartsund@fauske.kommune.no, kontaktlærer 10.kl

Marita Kosmo, marita.kosmo@fauske.kommune.no, kontaktlærer 10.kl

Trine Olsen, trine.olsen@fauske.kommune.no, faglærer ungdomstrinnet

Anders Unhjem,  anders.unhjem@fauske.kommune.no, faglærer ungdomstrinnet

Fagarbeidere/assistenter:

Karina Pedersen, karina pedersen@fauske.kommune.no, BUA 1.kl og SFO

Stina Kosmo Solvang, BUA 1.kl og SFO

Monika Nilsen, ass 2.kl

Grethe Brekke, fagarb 3.kl

Lisbeth Furnes, fagarb 4.kl

Anita Meløysund, ass 5.kl/7.kl

Randi Kosmo, fagarb 6.kl

Arve Moen, ass 9.kl/6.kl

Administrasjon:

Rektor Irene Hansen, irene.hansen@fauske.kommune.no, 75 60 41 72/ 909 97 650

Undervisningsinspektør Alexander Sørfjord, alexander.sorfjord@fauske.kommune.no, 75 60 41 73

Sekretær Eva Synnøve Johansen, eva.johansen@fauske.kommune.no, 75 60 41 71

SFO-leder Grethe Brekke, grethe.brekke@fauske.kommune.no, 75 60 41 74

 

Råd og utvalg

Elevråd: Kristin Pettersen er kontaktlærer for elevrådet i år

 

FAU: Skoleåret 2020-2021 består FAU av leder Arvid Stifjell, nestleder Kari Alterskjær, sekretær Mona Wiik samt valgte klassekontakter fra alle klasser. 

Vedtekter FAU Valnesfjord skole VEDTATT.pdf

Ref. FAU Valnesfjord 04.12.19.docx PDF document ODT document

Ref. FAU Valnesfjord 20.01.20.docx PDF document ODT document

Ref._FAU_Valnesfjord_09.03.20 (2).docx PDF document ODT document

Ref. FAU Valnesfjord 08.06.20.docx PDF document ODT document

REFERAT 02.11.20.docx PDF document ODT document

REFERAT 18.01.21.docx PDF document ODT document

Referat_KFUF_25012021.docx PDF document ODT document

 

SU: Leder , nestleder , sekretær 

veileder_samarbeidsutvalget.oxps

Referat SU-møte 150120.docx PDF document ODT document

Referat SU-møte 020620.docx PDF document ODT document

SMU: Leder , nestleder , sekretær 

veileder_skolemiljoutvalg_bm_2014.pdf

Referat SMU-møte 150120.docx PDF document ODT document

Referat SMU-møte 020620.docx PDF document ODT document

samarbeid_bord

Samarbeid hjem-skole

Faste foresattedugnader

På Valnesfjord skole har vi noen tradisjonelle faste dugnader som vi setter stor pris på at foresatte bidrar med.

3.kl: Organisering i forbindelse med småtrinnets årlige sommerfest (avholdes avhengig av smitteverntiltak). Klargjøre griller, bake kaker og bistå med servering.

5.kl: Etablering og vedlikehold av isbanen ved skolen. Det er nå i år laget en facebookgruppe hvor det overføres informasjon og tips om både islegging og vedlikehold. Denne gruppen "går i arv" til neste års femteklasseforesatte.

7.kl: Ansvarlige for 17.mai-feiringa i Valnesfjord. Overskuddsmidler etter arrangementet er en fin start for å samle penger til klassetur i 10.kl.

9.kl: Ansvarlige for å arrangere avslutningsseremoni for 10.kl. Innebærer å bake kaker, pynte lokalet, servere og rydde etter arrangementet.