Grunnet flere ulike forhold ber kommunen alle som har spørsmål, ønsker veiledning eller har andre henvendelser om byggesak om å hovedsaklig gjøre dette skriftlig i tiden fremover. Helst bør henvendelser gå direkte til kommunens postmottak slik at den kan legges korrekt inn i kommunens saksbehandlersystem. Saksbehandlere kan fortsatt kontaktes direkte, helst via e-post. Årsaken er blant annet at saksbehandlere ikke er like lett tilgjengelig over telefon i perioden og at administrasjonsbygget er stengt for besøkende.

Behandlingstid av byggesaker vil også kunne bli påvirket. Det må påregnes at behandling av byggesaker kan ta noe lengre tid til over påske. Vi vil fortsatt gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg med dine byggeplaner som normalt, men ber om forståelse for at det kan ta noe lengre tid enn vanlig.