Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om korona:

En person bosatt i Fauske kommune er bekreftet smittet. Det er tatt 110 tester. 

[LES MER]

Kunngjøringer

Kommunestyremøte 23. april 2020

Kommunestyremøte skulle vært avholdt torsdag 26. mars 2020, flyttes til torsdag 23. april 2020.

Vi ser for oss at møtet avholdes elektronisk.

Varsel om oppstart - detaljregulering Kosmo boligfelt

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres det herved kjent at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for Kosmo boligfelt. Forslagsstiller er Dag Lundbakk, Roger Henriksen og Bjarne M Jonassen, og Casa Consult AS er leid inn til å forestå planarbeidet.

Merknader/innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Casa Consult AS v/Sara Ezeta Terminalveien 12, 8006 Bodø, e-post: post@casaconsult.no innen tidsfristen 18.03.2020.

1