Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
31. juli 2021 kl. 13:23

Ingen personer er isolert. Ingen er i smittekarantene.

Kunngjøringer og høringer

Forslag til detaljregulering for Kosmo

I henhold til vedtak i Planutvalget den 22.06.2021, sak 078/21, legges forslag til detaljregulering for Kosmo ut til offentlig ettersyn.

Høring - kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034

Samfunnsplanen er kommunens øverste styringsdokument. Planen danner grunnlaget for Fauske kommunes langsiktige planlegging, og setter rammene for uvikling av kommunen de neste år. Nå har Fauske kommune utarbeidet forslag til ny samfunnsplan. Frist for å komme med merknader til planen er 16. august 2021.

Forslag - SPL bilde

Informasjon og påmelding til sommerskole 2021

Fauske kommune har mottatt kr 903 000,- til drift av sommerskole sommeren 2021. 

Det gis ulike tilbud fra 10 arrangører.  Påmeldingsfrist er 10.juni 2021  
Målgruppen for hvert tilbud er de som begynner på årstrinnet til høsten.

sommerskole 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8