Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. mai 2022 kl. 12:48

.

Kunngjøringer og høringer

Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034

Fauske kommunestyre vedtok 7. april i sak 021/22 kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034.

Kommuneplanens samfunnsdel er det strategisk viktigste styringsdokumentet for utviklingen av Fauske kommune som både organisasjon og samfunn, fram mot 2034. Planen har både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv, og alt kommunalt planverk skal bygge videre på kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel

Informasjonsmøte 28.02.22 - Erosjonssikring av Farvikbekken

I forbindelse med erosjonssikringen av Farvikbekken inviterer Fauske kommune til et informasjonsmøte om gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har vært jobbet grundig med over år, og er nå kommet dit at vi er i gang med prosjektering og videre arbeide for å kunne starte opp med fysiske arbeider til vår/tidlig sommer 2022.