Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om korona:

Vi har utført 320 tester per 04.06. Fire personer er bekreftet smittet. Alle er friskmeldt.  

[LES MER]

Kunngjøringer og høringer

Formannskapsmøte 9. juni 2020

Formannskapet avholder møte på kommunestyresalen, administrasjonsbygget tirsdag 9. juni 2020 kl. 10.00.

Offentlig ettersyn – Valg av meddommere

Formannskapet avga i møte 5. mai 2020 forslag til valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og forslag til skjønnsmedlemmer.

Melding oppstart - Detaljregulering Fortau Erikstad-Lund

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om oppstart av detaljregulering for Fortau Erikstad Lund, plan-ID 2020005. Formålet er å regulere inn et fortau som ligger mellom Helskarveien og Badestrandveien. Fortauet vil gi trafikksikkerhet for lokalbefolkningen fra Erikstad til Badestranda.

1 | 2