Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
7. mai 2021 kl. 13:23

Oppdatert informasjon om koronavirus: Ingen personer er i isolasjon. Ingen er i smittekarantene.

Kunngjøringer og høringer

Utlysning av midler til sommerskole i Fauske kommune

Fauske kommune har mottatt kr 903 000,- til drift av sommerskole sommeren 2021. 

I den forbindelse inviterer kommunen til samarbeid med idrettslag, foreninger, bedrifter, videregående skole, og Nord universitet/pedagogstudenter som kan ta ansvar for å arrangere sommerskole for elever bosatt i Fauske kommune. 

Utlysning av midler til sommerskole i Fauske kommune

Høring - oppstart av navnesak

I forbindelse Árran lulesamiske senters pitesamiske stedsnavnprosjekt har Sametinget tatt opp navnesak for stedsnavn i Fauske kommune – Fuosko suohkan, jf. brev datert 13.04.2015.
Saken ble tatt opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. Statens kartverk sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.

Kommunal kompensasjonsordning

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har tildelt kr. 887 463,- til Fauske kommune, som skal fordeles blant lokale virksomheter.

Åpne snøskuterløyper

Fra og med 10.03.21 er Turistløypa fram til Muorki og Kjelvassløypa/Rørgata åpen for allmenn ferdsel.

Se kart HER.

Kart - skuterløype
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7