Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
27. okt. 2021 kl. 09:54

Ingen personer er isolert.

Kunngjøringer og høringer

Varsel om planoppstart Løkåsåsen - Valnesfjord

På vegne av Valnesfjord Eiendom AS, et selskap i Bolig for Folketgruppen
(www.boligforfolket.no), kunngjøres oppstart av
planarbeid for Løkåsåsen i Valnesfjord, Fauske kommune, i henhold til
plan- og bygningslovens § 12-8.

Detaljregulering Farvikmyra hydrogenanlegg

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles med dette igangsetting av reguleringsplanarbeid for Farvikmyra hydrogenanlegg. Planområdet ligger like nord for Fauske sentrum i nærheten av Holtanveien, nordøst for travbanen og omfatter deler av eiendommene gnr. 103, bnr. 170, 174, 456, 457 og 498.

Ønsker du å bedre trafikksikkerheten i ditt nærmiljø? Søk holdningsskapende midler innen 1. oktober 2021

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) tildeler etter søknad tilskudd til tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken!

Er du kommune, lag/forening, FAU/skole, eller en privatperson som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan du søke tilskudd. Tilskuddet tildeles for andre halvår av 2021, og søknadsfristen i år er 1. oktober.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9