Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Formannskapsmøte 09.03.2023

Formannskapet avholder møte torsdag 9. februar 2023 kl. 09.00 på kommunestyresalen, administrasjonsbygget.

Ungdomsrådsmøte 3. februar 2023

Ungdomsrådet avholder møte fredag 3. februar 2023 kl. 10.00 i ungdomsklubbens lokaler.

Kontrollutvalgsmøte 2. februar 2023

Kontrollutvalget avholder møte torsdag 2. februar 2023 kl. 09.00 på møterom Finneidfjellet, administrasjonsbygget.

Betalingsregulativ 2023

Kommunestyret vedtok i møte 15. desember 2022, i sak 96/22, betalingsregulativ for 2023. HER vil du finne betalingsregulativet.

Forslag til detaljregulering for Torggata 23

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 og §12 -11, samt delegasjonsvedtak K-sak 058/09, legges forslag til detaljregulering for Torggata 23 ut til offentlig ettersyn.