Dersom du ikke hører opplest det området du ønsker å snakke med på de 6 første valgene, får du et 7. valg som sier "For andre spørsmål, vent på svar". Da blir du satt over til sentralbordet som vil hjelpe deg. Du kan taste 7 direkte uten å høre på de øvrige valgene. Men vi anbefaler alle å ta i bruk tastevalg, slik at du kan hjelpe deg selv så langt som mulig. 

For å finne kontaktinformasjon til enkeltansatte kan du se dette på hjemmesiden www.fauske.kommune.no - under Kontakt oss: . En del avdelinger har redusert åpningstid, og derfor kan det være greit å bruke mail som du vil finne her. Dersom du ønsker kontakt med sentralbordet, må du ringe i åpningstiden for Servicetorget kl. 10.00 - 14.00. For øvrig kan du bruke kommunens mailadresse postmottak@fauske.kommune.no. 

Dette er valgene du får: 

Tastevalg 1: Koronatelefon og vaksinetelefon
Tastevalg 2: Faktura, innfordringer, kommunale avgifter og eiendomsskatt
Tastevalg 3: Plan og utvikling
Tastevalg 4: Helse og omsorg
Tastevalg 5: Boligkontoret
Tastevalg 6: Vei, vann og avløp
Tastevalg 7: Sentralbordet