Personer som kommer fra områder med høyt smittetrykk, anmodes om å teste seg eventuelt før ankomst, eller at du tar kontakt for testing hos oss. Dette kan du gjøre digitalt via våre hjemmesider og over koronatelefonen 75 60 49 99 mellom klokken 09.00 og 14.00. 

https://www.fauske.kommune.no/index.php?cat=552568