Trenger du barnehageplass fra august 2023? Fauske kommune har et hovedopptak i året. Søknadsfrist 1.mars 2023.
Søknader mottatt etter frist blir behandlet i etterkant av hovedopptak. Det er felles opptak for alle barnehager i kommunen.

Søknadsfrist for SFO plass er 1.mars 2023. Søknader mottatt etter frist behandles fortløpende.
Fra skolestart 2023 er det gratis 12 timer SFO per uke for barn i 1. og 2. klasse. Det må søkes for å få dette tilbudet.

Søknad om barnehage og SFO plass må sendes digitalt.

Velkommen som søker.