Forurensningsmyndighet er planavdelingen i Fauske kommune, der man sammenstiller og har planer for eventuelle miljøforurensninger. Det har over tid vært gjort et godt og grundig arbeid i samarbeid med Salten Brann – IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing), der det nå er kommet på plass styringsdokumenter, varslingsplaner, samt også nå utdanning av innsatspersonell ved slike hendelser. Salten Brann – IUA, har i dag 15. september, og i morgen 16., gjennomgang av oppgaver samt også demonstrasjon av utstyr som skal kunne brukes ved miljøutslipp. Dette er en viktig ressurs å ha tilgjengelig hvis det skulle komme til utslipp, og Fauske kommune er sammen med Salten Brann IUA godt i gang med dette arbeidet.