Tidligere er det informert om at arbeidet kunne vare til nyttår, men de som er ansvarlig for jobben informerer om at de regner med å være ferdig i løpet av oktober. Senest ferdig rundt midten av november.

50 år gammelt nett

Bakgrunnen for arbeidet i Hauan er at ledningsnettet i området Gryttingveien og Bjørkveien nærmer seg 50 år, som regnes som en forholdsvis høy alder for et vann- og avløpsnett (VA-nettet). I de seneste årene har det vært en rekke brudd på vannledninger i dette området, og derfor prioriterer Fauske kommune å rehabilitere VA-nettet her.  Dette er også en del av et arbeid som har pågått i mange år der målet er å holde en høyest mulig kvalitet på vannet.

Vil sikre vannkvaliteten

Leder for enhet VVA, Frank Zahl, sier at dette nettet forsyner store deler av boligområdet i Hauan.

- Ved en uønsket driftsstans rammer dette svært mange abonnenter. Det er derfor viktig for kommunen å sikre kvaliteten/stabiliteten av vannforsyningen slik at våre abonnenter får levert et best mulig produkt, sier han og beklager de ulemper dette påfører beboerne.

- Vi har forståelse for at denne midlertidige omkjøringen skaper bekymringer for beboerne.

Lensmann Ronny Borge er fornøyd med at det settes opp fartsdepmere på de to aktuelle omkjøringsveiene.

  • Det er likevel den enkelte bilist sitt ansvar å kjøre etter forholdene, understreker han og føyer til at politiet kommer til å være tilstede her i likhet med andre steder, både synlig og skjult.

Varslet via SMS

Det er sendt ut varsel via SMS og/eller fasttelefon til beboere i området, og informert via media og hjemmeside hos kommunen samtidig som det er satt opp skilting på stedet - for endret kjøremønster. Dette er gjort etter en godkjent skiltplan.  

 

Foto: Leder ved enhet Vann, vei og avløp (VVA), Frank Zahl (t.v.) og lensmann Ronny Borge, oppfordrer bilister som kjører i området mens det er omdirigering av trafikken, å ta ekstra hensyn. Foto: Fauske kommune/Gull H. Pedersen