Han ønsket å besøke kommunen for å gjøre seg kjent, blant annet som et sted dere flere av hans ansatte har bosted. Ordfører Jørn Stene fikk et timelangt møte med FOH-sjefen på sitt kontor.

- Jeg satte veldig stor pris på orienteringen han ga, og de innspill han kom med. Også de tanker han hadde rundt det å være attraktiv for de ansatte i forsvaret. Han lot oss også få et innblikk i forsvaret og den betydning Reitan har. Jeg håper også han fikk et innblikk i vår kommune og hva vi kan tilby, sier Stene.

FOH-sjefen fortalte at han hadde hørt mye positivt om Fauske. Ikke minst skryt om gode forhold for både oppvekst og aktiviteter.