Vinterberedskap innebærer brøyting, strøing og andre vinterutfordringer. Den skal sørge for at vi kan leve så normalt som mulig, selv om værforholdene kan skape litt kaos til tider. 

Vi er en kommune med store variasjon og derfor starter vinterberedskapen i de ulike områdene på ulikt tidspunkt. Dette er for å ivareta de lokale værforholdene så godt vi kan. 

Valnesfjord: 15. oktober til 15. april 

Fauske sentrum og nærliggende områder: 15. november til 15. april 

Sulitjelma: 1. november til 1 mai

Hvem har ansvaret hvor?

Valnesfjord: Lokal entreprenør utfører brøyting. Fauske kommune strør. 

Fauske sentrum og nærliggende områder: Fauske kommune. Avgiftsbelagt parkering utføres av entreprenør. 

Sulitjelma: Lokal entreprenør brøyter og strør. 

Når rykker vi ut?

Kriteriet for utrykning, utenom parkering, er 12 cm. snø. 

I Fauske sentrum starter de halv fire på natta. Da skal alle parkeringsplasser være ferdig omtrent til klokken sju. Det tar gjerne et godt arbeidsskift for å fullføre en rode. Det kan derfor være ettermiddag før de er ferdig med alle rodene. 

Hvordan prioriterer vi?

Myke trafikanter blir prioritert. Dette gjelder også når det er glatt. Det begynnes først med å rydde fortau og gang- sykkelveier, hovedveier og skoleruter. Så blir parkeringer til offentlige bygg tatt, dette er for å rekke å bli ferdig før de er fulle av biler. Maskinene begynner deretter å rydde boligområder. 

Myke trafikanter → Parkeringer ved offentlige bygg → hovedveier → boligområder

Etter rydding er utført og når vi har kapasitet i rolige værperioder blir veikryss ryddet for å bedre sikten, men vi har større prioritet på at folk skal komme frem. Hvis det blir for mye snø i gater og veikryss kjører vi det bort. 

Hva må du huske på?

  • Du, som beboer, er ansvarlig for egen tomt inkludert å fjerne brøytekant i egen innkjørsel. Vi tar så mye hensyn som mulig, men det er umulig at det ikke blir noen brøytekanter.
  • Når du rydder egen tomt, må snøen legges på egen tomt. Den kan ikke legges tilbake på veien eller på andres tomt (med mindre dere har privat avtale om det). 
  • Ikke legg snø oppå sluk. Da kan det bli oversvømmelse i mildværsperioden.
  • Ikke parker i veien/veibanen, parker slik at den store brøytebilen kommer frem
  • Ikke sett søppeldunken i veibanen når det er renovasjonsrunde. Da er det veldig vanskelig for brøytebilen å gjøre jobben og hvis den treffer dunken slik at den velter kan det bli mye søppel rundt i nabolaget.
  • Gå rundt din egen tomt og sjekk at det ikke henger vegetasjon (trær, kvister etc.) ut i veien. Brøytebilen er veldig høy og det å treffe vegetasjon ødelegger utstyret vårt. 
  • Generelt hold veien fri for gjenstander

Og du, husk å takke de som jobber for at vi skal komme oss gjennom vinteren! De gjør en fantastisk innsats.