Fra 1. januar må pasienter som får brev fra Helfo henvende seg til Fauske legesenter på telefon 75 60 49 00 eller via Helsenorge for timebestilling til lege. 

Når en fastlege reduserer listen sin, er det et datasystem som gjør et tilfeldig uttrekk av pasientene som flyttes ut av listen. Verken legen eller andre kan velge hvem som skal flyttes og hvem som skal bli på listen.

Det er forskrift om fastlege i kommunen § 35 som bestemmer at listereduksjonen skal skje ved et tilfeldig utvalg. Familier som er registrert bosatt i samme husstand holdes samlet ved en slik listereduksjon. Den helserettslige myndighetsalderen er 16 år. Barn over 16 år blir derfor ikke regnet som familie ved listereduksjon.