I løpet av kort tid vil det bli sendt ut brev med utskrift av vedtak samt eventuelt nytt skattegrunnlag til de som har fått medhold. De som har fått medhold på klage vil få avregnet for mye innbetalt skatt på andre termin.

Sakkyndig nemnd har gjort følgende endringer i retningslinjene for taksering, som gir reduksjon i eiendomsskattegrunnlag for de som har boliger i disse områdene:

  • Sonefaktor for Sulitjelma er justert ned fra 0,7 til 0,5.

  • Sonefaktor for Leivset/Bådsvik er justert ned fra 1,2 til 0,8.

  • Eiendommer som ligger i skredutsatte områder med høy risiko («rød sone») gis en reduksjon i ytre faktor med 0,2.

  • Eiendommer med rettigheter tilhørende 3. person til utvinning av mineraler, gis en reduksjon i ytrefaktor med 0,2.

Det vil med det første bli sendt ut nytt skattegrunnlag også til disse.

Det som nå gjenstår er sluttbehandling av klager på næringseiendom som skal til ny behandling i egen klagenemnd (klagefristen for næringseiendom ble forlenget)

Retningslinjer med oppdaterte sonekart er nå lagt ut på kommunens hjemmeside, og erstatter tidligere versjon.