Prisen tildeles personer som hyar gjort en innsats i eget lokalsamfunn, i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn. Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping.

Nyskaping fortjener heder

Natur og kultur er de største ressursene i lokalsamfunnet, og noen eksempler på nyskaping og igangsetting som kan fortjene heder gjennom Norges Vels Gründerpris kan for eksempel være:

* Hente fram og ivareta lokale mat- og kulturtradisjoner

* Verdiskaping for lokalmatprodusenter

* Bruk av lokale råvarer og ressurser på nye måter

* Fornybar energi eller andre miljøtiltak

* Innsats som har bidratt til å skape arbeidsplasser

Synlig bevis på at innsatsen verdsettes

Norges Vels Gründerpris gis i form av sølvmedalje og er et synlig bevis på at mottakerens innsats for lokalsamfunnet verdsettes. Den er etablert for å premiere og oppmuntre til nyskaping og igangsetting.

Les mer på www.norgesvel.no/grunderpris

Søknadsfrist for tildelingen i 2016 er 15. november 2015

For mer informasjon, kontakt

Eli Aaserud Heiberg saksbehandler/markedsansansvarlig

947 91 970 eli.aaserud@norgesvel.no