En verdig fritid
Vi i Fauske kommune er gode på dugnad, og det sier også kommuneplanen til Fauske kommune at vi skal bruke som et viktig samfunnsmessig element.
Vi må også når samfunnet er kommet i gjenge etter en kort, hektisk mottaksperiode være med på dugnaden – i hverdagen, sier Bent Sollund i Fauske kommune.
Sammen med Arnstein Brochs i Frivilligsentralen står de to i bresjen for å skape dialog mellom de ansatte på mottakene, asylantene og lag og foreninger i Fauske kommune.
-Skal vi unngå utfordringer må vi også få aktivisert asylsøkerne, og den viktigste hverdagsaktiviteten er det lag og foreninger som sysler med, sier leder i Frivilligsentralen Arnstein Brochs. Og asylsøkerne får også en verdig fritid, de også, fortsetter Sollund.IMG_2372.JPG

Dialog
Vi oppfordrer derfor lag og foreninger å komme på banen, enten å tilby spesialtilbud rettet mot asylsøkerne, men aller helst integrere disse asylsøkerne i ordinære aktiviteter i foreningene, sier Bent Sollund.

Vi oppretter derfor et dialogforum mellom foreningene og mottakene, og dette starter vi opp med 11. januar, sier Brochs.
Da vil vi beskrive en modell for samarbeid mellom asylmottakene og de eksisterende lag og foreninger, fortsetter Sollund.
Her er det ikke snakk om å finne opp ting på nytt, men skape dialog og gjøre det enkelt for kommunikasjon, sier Arnstein Brochs.

Vi har nå sett stor mobilisering i Fauskesamfunnet, nå må vi også ta et tak når hverdagen kommer.  Det blir en viktig nyttårshenstilling til alle lag og foreninger.  Bidra på dette området, da får vi alle et bedre Fauskesamfunn, og unngår utfordringer som kan komme.

 

dialogforum annonse.jpg