For å få inn mange gode forslag innen fristen trenger IMDI hjelp til å nå ut til flest mulig. Sjekk her: www.mangfoldsprisen.no Du finner også informasjon på disse linkene:

Facebook; https://www.facebook.com/integreringsdir                                                                                                                                                    

LinkedIn; https://www.linkedin.com/company/the-directorate-of-integration-and-diversity-imdi-/?originalSubdomain=no

Instagram: https://www.instagram.com/integreringsdir/